*7. prosince 1928 Batelov
+17. března 2018 Praha

Poté absolvoval pražský Učitelský ústav, ale ještě musel externě složit maturitu na reálném gymnáziu v Karlíně v roce 1948.

Dále studoval Filosofickou fakultu UK, a to češtinu a angličtinu, kterou ukončil v roce 1952 doktorátem (PhDr.) za práci „Boj Julia Fučíka za pravdu o Sovětském svazu“. V době studií pracoval v redakci studentského časopisu Předvoj a od roku 1951 také spolupracoval s Československým rozhlasem.

V letech 1951–1953 pracoval jako redaktor v Československém rozhlase ve vzdělávací redakci, kde tam tehdy působili např. Ludvík Aškenazy, Arnošt Lustig, Ota Pavel, Karel Kyncl.

V letech 1953–1955 učil marxismus-leninismus jako asistent na Akademii múzických umění v Praze, v letech 1955–1960 pracoval na ministerstvu školství ČSR jako tajemník ministra Františka Kahudy, tehdy i později byl zároveň také dramaturgem Laterny magiky a podílel se na přípravě její československé účasti na výstavě Expo 58 v Bruselu.

Zúčastnil se jednání Generální konference UNESCO, která se konala v indickém Dillí v roce 1956. Od roku 1960 pracoval na volné noze. Spolupracoval s mnoha režiséry, např. Otomarem Krejčou, Janem Kačerem, Janem Schmidtem. Účastnil se tvorby zahraničních filmů, např. Amadea a Dynastie Straussů.

Od roku 1948 byl členem KSČ, v roce 1969 byl ze strany vyloučen. V roce 2005 byl zvolen do předsednictva Masarykova demokratického hnutí.

Za své zásluhy v oborech, kterým se věnoval, mu byl udělen čestný doktorát (Dr. h. c.) na Univerzitě J. E. Purkyně. Za trvalý přínos pro českou kulturu obdržel roku 2003 od ministra kultury ČR Pavla Dostála resortní medaili Artis Bohemiae Amicis. Dne 28. října 2013 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Zdroj: From Wikimedia Commons, the free media repository, autor Luděk Kovář – ludek@kovar.biz, CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0