Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř vyzdobily na základě nápadu Stanislava Michka z Chotěboře stěny čekárny Českých drah v Chotěboři dvanácti rámy s reprodukcemi z kalendářů věnovaných tvorbě zdejšího rodáka Zdenka Rykra, třináctý nese informace o výtvarníkovi a jeho životě.

Zdenek Rykr se narodil 26. října 1900 v nádražní budově v Chotěboři. Jako sedmiletý se s rodiči přestěhoval do Kolína, kam byl přeložen jeho otec, drážní revident. Zde prožil studentská léta. Po maturitě na gymnáziu nebyl přijat na AVU, a tak si zvolil filozofickou fakultu s obory dějiny umění a klasická archeologie, které zakončil v roce 1924 doktorátem. Avšak stále se sám výtvarně zdokonaloval. Dobrovolně ukončil život skokem pod rychlík na Barrandově 15. ledna 1940. Důvodem mohla být obava, aby se nedostal do rukou gestapa. Nebyly však nalezeny doklady, které by jeho krok objasňovaly. Jeho manželkou byla prozaička a publicistka Milada Součková.