Jak dlouho jste v Ledči starostou?

Starostou jsem od listopadu 2014. Ale ještě než jsem se stal starostou, působil jsem v radě města i v zastupitelstvu.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Jaké plány jste měl, když jste do úřadu nastupoval? Co jste chtěl v Ledči změnit?

Především jsem si musel ujasnit, co můžeme v Ledči změnit a co změnit nejde. Pravidelně se scházíme se zastupitely a plánujeme podrobně investiční akce na každý rok. V prvním volebním období bylo třeba investovat do infrastruktury.

Co z vašich plánů se podařilo uskutečnit?

V té době prošla velkou změnou křižovatka na Husově náměstí. Na tuto akci jsme ve městě uspořádali anketu, aby bylo jasné, co si obyvatelé Ledče přejí a jak by měla křižovatka vypadat. Další důležitou akcí bylo zateplení budov základní a mateřské školy. Pak jsme se pustili do oživení sídliště Stínadla. Tam bylo potřeba opravit komunikace, vybudovat parkovací místa. Část našich plánů se podařila, ale ještě to není ono. Nechali jsme zrekonstruovat ulici Ke Stínadlům. Dalším velkým cílem byla modernizace zimního a letního stadionu. Na zimním stadionu jsme nechali opravit střechu. Stadion potřeboval rozšířit, staré šatny už nevyhovovaly. Do září bude zimní stadion plně funkční.

Která z těch akcí byla pro vás nejdůležitější nebo nejnáročnější?

Pro mě jsou všechny investiční akce důležité, ale snad největší radost mám z letního stadionu. Ten se stavěl v roce 1956. Za ta léta se moc nezměnil. Potřebám moderního sportu ale už dávno nevyhovoval. Tribuna byla zastaralá o hřišti na fotbal nemluvě. Nedávno prošel letní stadion velkou proměnou. Je z něho moderní sportovní areál s atletickou dráhou, hřištěm na fotbal a moderní tribunou. Jen tribuna stála dva miliony, sportoviště patnáct milionů. K tomu všemu mě navíc těší, že město Ledeč nemá žádné dluhy.

Zdeněk Tůma

starosta Ledče nad Sázavou. Narozen v roce 1958.

Ženatý, jedno dítě. Původní profesí chemik, absolvent vysoké školy chemicko technologické.

Hlavní záliby : především sport

životní motto: Žij každý den tak, jako kdyby byl poslední

Dominantou města je hrad, kde se neustále něco opravuje, přestavuje. I tam město finančně pomáhá?

Město Ledeč se podílí na financování provozu hradu každý rok částkou 2,6 milionů korun. Na pokrytí nákladů spojených s opravami hradu to sice nestačí, ale i tak se hrad chlubí vysokou návštěvností. Podle kastelána Luďka Šímy je hrad v Ledči v takzvané TOP desítce hradů na Vysočině, co do návštěvnosti.

Na začátku rozhovoru jste zmínil anketu. Pravda je, že ankety mezi obyvateli pořádá město Ledeč často a na různá témata. To u ostatních měst není zrovna obvyklé.

Ankety jsou zřejmě naší specialitou. Jak jste říkala, ne všude je to pravidlem, aby se město tak zajímalo o názory obyvatel. Ale my na radnici chceme vědět, co si lidé v Ledči myslí a co si přejí. Já jsem léta působil jako sportovní trenér. Jsem rád mezi lidmi. Chci slyšet názory pozitivní i negativní. Myslím, že leckdy člověk takříkajíc z ulice, aniž bych se tím termínem chtěl někoho dotknout, má větší přehled o potřebách města než úředník.

Co vám v současné době dělá největší starosti?

Efektivita našich technických služeb. Potřebovaly by transformaci jako sůl. V současné době je to společnost s ručením omezeným. Rádi bychom aby technické služby patřily pod město Ledeč třeba jako příspěvková organizace. Ale na činnost technických služeb se podařilo získat některé dotační tituly a ty dotační podmínky transformaci brání. Co se týče dotací, můj názor je, že město je má užívat jen v míře nezbytně nutné a tak, aby z toho pro město nevyplynulo riziko. Přesvědčil mě o tom případ, kdy jsme museli vracet dotace na cyklostezku.

Takže nejste příznivcem dotací na všechno a za každou cenu?

Dotace bohužel někdy víc omezují než pomáhají. Když budu stavět například kulturní dům bez dotací, nemusím nikomu vysvětlovat, proč jsme museli změnit vzhled budovy a proč vchodové dveře vypadají jinak než bylo původně v plánu. Další velkou starost mi dělají odpady. Přesněji ceny za nakládání s odpadem, které neustále rostou. Myslím, že stát občas vydává nařízení která postrádají smysl. Zakážeme skládkování, ale plasty se hromadí a nikdo je nechce. U nás náklady na odpadové hospodářství vyrostly za dva roky z pěti milionů na devět.

Co plánujete do budoucna?

Rádi bychom například nechali přestavět naši starou sokolovnu na kulturní dům. Máme projekt na vybudování požární nádrže na Pláckách.

Teď když už přesně víte, co práce starosty obnáší, budete do úřadu kandidovat znovu?

To si, přiznám se, budu muset rozmyslet. Členem zastupitelstva bych chtěl zůstat, ale jestli budu opět kandidovat na úřad starosty, to v této chvíli nejsem pevně rozhodnutý. Rád bych, aby ten, co přijde po mě navázal na naše plány a záměry. Jenže se ukazuje, že lidé, kteří by toho byli schopni o post starosty nestojí.