Jak informoval obyvatele Ždírce bezpartijní starosta Bohumír Nikl, město vypsalo výběrové řízení na pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu, který bude sloužit v terénu na základě individuálních potřeb klientů.

Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení podala fi rma AUTO IN, s.r.o. Pardubice. Nabídková cena za elektromobil Nissan e-NV-200 je 1, 156 milionu korun.

Termín dodání elektromobilu je konec roku 2019. „Na tento projekt město žádalo o dotaci ve výzvě MAS Havlíčkův kraj z programu IROP – podpora sociálních služeb ministerstva pro místní rozvoj. Žádost byla úspěšná, město obdrželo dotaci více jak 1 milion korun,“ doplnil starosta.