Stavba bude nákladná, proto se bude provádět po etapách.


Podle místostarosty Jiřího Pavlíčka město na přestavbu nečerpá žádné dotace, ale bude ji v řádu několika milionů financovat z rozpočtu.


„V I. etapě již město pracuje na přestavbě prostorů bývalé lékárny na pracoviště matriky, podatelny a CzechPointu, kde si budou občané moci vyřizovat většinu úředních záležitostí,“ upřesnil místostarosta Pavlíček.


Pracoviště bude mít nový vchod a bude bezbariérové. Do zimy chce město vyřešit nové vytápění objektu, které nyní zajišťuje 150 metrů dlouhý topný kanál z kotelny základní školy, který je finančně ztrátový.


Výdaje jen na přestavbu lékárenských prostor činí asi 400 tisíc korun, další náklady si vyžádají topenářské práce.


V další etapě (pravděpodobně v roce 2009) by měla být zbořena původní přístavba budovy a nahrazena přístavbou jinou, podstatně větší.


Zde bude v přízemí potřebná zasedací síň, využitelná i jako obřadní síň, kterou město už dlouho postrádá. Zaměstnanci městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou totiž pracovali léta ve stísněných prostorách. Zastupitelé se neměli kde scházet.


Větší pohodlí teď bude úřad moci nabídnout i občanům, kteří sem přicházejí se svými žádostmi.


„Celou přestavbu objektu včetně nové přístavby bychom rádi dokončili příští rok, ovšem bude-li dostatek peněz v rozpočtu a pokud zastupitelé tyto investice schválí,“ podotkl místostarosta. Firmu, která stavební práce provádí, vybrala radnice ve výběrovém řízení.


„Objevili se dva zájemci, rozhodli jsme se pro podnikatele ze Žďáru nad Sázavou. Vyhovovala nám cenová nabídka, a navíc máme s touto firmou dobré zkušenosti,“ dodal Pavlíček.