V roce 2017 jsme požádali ze Státního fondu životního prostředí ČR o další dotaci v oblasti odpadového hospodářství. Jednalo se o doplnění sběru bioodpadů ve městě. Celkové náklady na tento projekt byly 710 tisíc korun. Z operačního programu Životního prostředí jsme obdrželi dotaci ve výši 605 tisíc korun, což je celých 85 procent,“ informoval místostarosta, Bohumír Nikl.

Problematikou komunálního odpadu se město zabývá dlouhodobě. Podle odborníků je produkce komunálního odpadu v ČR na jednoho obyvatele 500 kg za rok. „Ve Ždírci máme v současné době produkci 364 kg komunálního odpadu na jednoho obyvatele za rok. Současný podíl odpadů, které je možno třídit činí 42%. Do roku 2020 chceme tento podíl materiálově využitelných odpadů zvýšit až na 50 procent. Jedná se hlavně o papír, kov, plast a sklo,“ upřesnil Nikl.

Jak zdůraznil, snahou města je, aby se z celkového množství odpadů, vyprodukovaných obyvateli obce nebo na území obce, bylo vytříděno co největší množství odpadů a snížil se procentuální podíl směsného komunálního odpadu, Tento cíl je dán jednak Plánem odpadového hospodářství České republiky a také snahou obce snižovat finanční náročnost na likvidaci odpadů.

„Město zakoupilo kontejnery 1.100 litrů na bioodpad, sklo a kov, nádoby 240 litrů na bioodpad, nádoby 240 litrů na plast a kontejnery 4 m3 na bioodpad. Celkem bylo zakoupeno 156 kontejnerů a nádob.

Z tohoto množství je 80 ks kontejnerů 240 l na plast (žluté), které nabízíme v současné době občanům města k rodinným a bytovým domům k bezplatnému pronájmu,“ informoval Nikl. Svoz těchto nádob bude od 1. dubna pravidelně zajišťovat svozová firma.