„Jenom za svoz komunálního odpadu zaplatíme při intervalu jedenkrát za týden téměř 81 tisíc korun za měsíc," říká místostarosta města Bohumír Nikl.

Proto ždírecká radnice nechá letos rozšířit počet sběrných míst v nové zástavbě rodinných domků. „V současné době nabízíme obyvatelům k pronájmu žluté kontejnery o objemu 240 litrů na třídění plastů. Stále je možnost pronajmout si kontejnery 240 litrů na bioodpad," upřesnil Nikl s tím, že je potřeba důsledně třídit odpad v domácnosti.

„Cena uložení odpadů na skládkách se také zvyšuje. Hledáme možnosti snížení ceny za likvidací odpadu na všech místech. V současné době jednáme se svozovou firmou o přesném vážení jednotlivých vytříděných druhů odpadů," dodal Nikl.

Havlíčkobrodská Stará radnice.
Zlatou jeřabinu může ulovit Stará radnice i unikátní varhany