„V současné době je již podepsána smlouva na zateplení ždírecké hasičské zbrojnice se stavební firmou z Havlíčkova Brodu. Akce bude ukončena do 30. června 2017. Smluvní cena za dílo činí 725 tisíc korun. Město obdrží dotaci ve výši 40 procent nákladů ze Státního fondu životního prostředí," informoval starosta Jan Martinec.

Jakmile to počasí dovolí, začne rekonstrukce Luční ulice. Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod zahájí výměnu části kanalizačního a vodovodního řadu. „O termínu provádění prací budou občané včas informováni. Jakmile budou dokončeny práce na kanalizaci a vodovodu, začne koncem dubna spol. M-Silnice Havlíčkův Brod na pracích, spojených s rekonstrukcí vozovky. Půjde o kompletní výměnu vozovky a obrubníků a výstavbu nové komunikace," upřesnil starosta Martinec.

Oprava ulice bude prováděna po etapách tak, aby byl co nejméně omezen přístup k jednotlivým domům. „Určitá omezení přístupu a příjezdu budou nutná, jinak to nejde. Práce by podle harmonogramu měly být dokončeny do poloviny července 2017," doplnil Martinec. Investiční náklady stavby jsou ve výši přesahující 4 miliony korun. Jak podotkl starosta, pokud půjde oprava Luční ulice podle plánu, opraví spol. M-Silnice současně ve městě ještě ulici Krátkou. Cena za opravu Krátké ulice není ještě stanovena.

Po opravě ulice Luční bude ve městě následovat oprava další ulice, a sice západní části Hamerské ulice, to znamená úsek od bytovky čp. 387 k ulici Nad Řekou. „Také zde bude provedena oprava kanalizace a vodovodních přípojek, vybudovány vjezdy k domům a položen nový povrch komunikace," popsal starosta Martinec postup prací. Odhadované náklady jsou 2 miliony korun. Kromě toho na konci jara bude zahájena výstavba 60 metrů kanalizace v Benátkách. „Jedná se o prodloužení stávající kanalizace. Podmínkou zahájení výstavby je přemístění kolonie vstavačů, konkrétně Prstnatce májového, které provede Agentura pro ochranu přírody a krajiny. Předpokládané náklady jsou 0,35 milionů korun," vysvětlil starosta.

V letošním roce dojde rovněž konečně na výstavbu chodníku a zastávky autobusu u nového přechodu pro chodce na Novém Ransku.

„Při zpracovávání projektu nám uložil správce komunikace provést odvodnění části komunikace podél nového chodníku a kompletně upravit plošně a výškově i původní autobusovou zastávku. To vše projekt nejen zdrželo," vysvětlil starosta, proč si obyvatelé Ranska museli na chodník počkat. Předpokládané náklady jsou milion korun.

Také v letošním roce bude město Ždírec díky úspěšné žádosti o dotaci pokračovat v doplnění a výměně zeleně na veřejně přístupných plochách, a to ve Ždírci a v Údavech. Celkové náklady jsou rozpočtovány na 2,2 miliony korun. Dotace z Operačního programu životní prostředí bude činit 85 procent skutečně vynaložených nákladů. „K realizaci připravujeme i další, podstatně náročnější a dražší stavby. Například rozšíření kapacity základní školy, dům s pečovatelskou službou se čtrnácti byty a ordinacemi lékařů, v plánu je také hasičská zbrojnice, ale zde bude záležet na tom, zda získáme potřebné dotace na tyto stavby," konstatoval Martinec.