„Vzhledem k tomu, že jsme v minulém období uspořili určité finanční prostředky a chystáme se je společně s příjmy roku 2016 investovat, máme tedy plánované vyšší výdaje. Celkové příjmy plánujeme ve výši 48,9 milionů korun, celkové výdaje pak ve výši 53 miliony korun," uvedl ekonom ždírecké radnice Libor Málek. „Na rozpočtu pracujeme již od září," informoval dále Málek s tím, že návrh rozpočtu je připraven pro jednání rady města i finančního výboru. Posléze bude zveřejněn na úřední desce a projednán na prosincovém zasedání zastupitelstva.

V návrhu rozpočtu počítá město Ždírec nad Doubravou na investice a opravy s částkou asi 23 milionů korun. Přičemž zásadní investice, jakými jsou například zateplení budov či rekonstrukce základní školy, probíhají vždy se zapojením dotací. Stejně jako je tomu u dalších akcí, jako je budování podzemních kontejnerů, hřiště, zateplení budovy hasičské zbrojnice, výstavby chodníků, přechodů pro chodce a podobně.

Tradiční podpora školy

„Radnice rovněž podporuje městem zřizovanou příspěvkovou organizaci, Základní a mateřskou školu Ždírec na Doubravou. V roce 2016 počítá návrh rozpočtu pro školu se shodnou částkou jako v roce 2015, tedy 2,35 milionu korun. Dále město podporuje sportovní, společenský kulturní život nejen ve Ždírci, ale i jeho místních částech. Pro rok 2016 je v návrhu rozpočtu plánováno pro organizace a spolky částka podobná jako v roce 2015, tedy asi 800 tisíc korun," pokračoval ekonom.

Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí příštího roku bude výstavba víceúčelového sportovního a dětského hřiště. A to v lokalitě Jižní kde je počítáno s částkou 2,5 milionu korun, dále to jsou podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad za milion korun. V plánu jsou i zateplení hasičské zbrojnice ve Ždírci, investice v Kohoutově, Novém Ransku za 1,8 milionů korun a rovněž opravy místních komunikací za šest milionů.

Také v Přibyslavi již s přípravou rozpočtu na příští rok finišují.

„Příští rok bude pro nás rokem obtížným, neboť nás čekají splátky minulých úvěrů, a to zhruba ve výši kolem sedmnácti milionů korun," konstatoval starosta města Martin Kamarád.

Přesto se i v Přibyslavi bude investovat. „Chceme dokončit hlavně infrastrukturu v místech, kde je plánovaná. Dokončit chceme i rekonstrukci dopravního hřiště. V plánu je i rekonstrukce prostor školní družiny pro základní uměleckou školu," dodal starosta.