A to jak v samotném Ždírci v ulici Průmyslová, Na Kopaninách a Nad Řekou, tak i v nedalekých Údavech.

„Celkové náklady jsou rozpočtovány na 2,2 miliony korun Dotace z Operačního programu životní prostředí bude činit 85 procent skutečně vynaložených nákladů," informoval obyvatele Ždírce starosta Jan Martinec. Jednu z posledních velkých investic do obnovy zeleně ve výši dvou milionů korun provedlo město Ždírec zhruba před pěti lety.

Výsadbu zeleně provedla specializovaná firma v rámci revitalizace městské zeleně. Město získalo dotaci ve výši dva miliony korun na revitalizaci městské zeleně. V rámci revitalizace byla obnovena a doplněna zeleň v areálu památníku padlých, na náměstí 9. května a ve Školní ulici.