Na červenec a srpen připravilo město několik důležitých investičních akcí za více než šest milionů korun. Různé opravy a rekonstrukce proběhnou nejen ve Ždírci, ale i v jeho místních částech.

„V plánu je například oprava místní komunikace ve Stružinci. Stavbu provede do konce srpna vítěz veřejné soutěže, firma Jana Matějky, která podala nejnižší cenovou nabídku," informoval ždírecký starosta Jan Martinec.

Oprava komunikace ve Stružinci přijde na 440 tisíc korun. Po ní bude následovat oprava místní komunikace ve Vyhnálově. „Oprava této komunikace v délce 645 metrů spočívá v položení vrstvy penetračního makadamu s dvojitým nátěrem asfaltovým lakem. Stavbu provede do konce srpna a za 803 tisíc korun společnost M-Silnice Havlíčkův Brod," upřesnil Martinec. V samotném Ždírci nad Doubravou se pak radnice zaměří během tohoto měsíce na rekonstrukci bytu v místním domě s pečovatelskou službou. Firma Ondráček tuto akci provede za 185 tisíc korun.

Pomohou i dotace

Kromě toho je v plánu na léto rovněž zateplení budovy číslo popisné 152. Konkrétně se jedná o budovu ve sportovním areálu Tatranu, kde je byt správce a sociální zázemí pro sportovce. „Město obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení pláště a půdy budovy a výměnu dveří. Práce budou provedeny do konce září. Rozpočet akce je plánován na 1,5 milionu korun. Veřejná soutěž nicméně náklady sníží," podotkl Martinec.

Ždírecká radnice rovněž obdržela dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zakoupení další techniky a kontejnerů pro svoz bioodpadů. Vítěz veřejné soutěže, ostravská společnost Redox Bohemia, podaly, dle starosty Martince, nabídku na dodávku zařízení za 683 tisíc korun. Kontejnery budou dodány do konce září.

Ždírec nad Doubravou se rovněž nevzdává myšlenky provést revitalizaci zeleně na Kopaninách. „Město podalo v pořadí již druhou žádost na získání dotace na ozelenění skládky zeminy u řeky Doubravy. Rozpočtové náklady činí téměř 2,5 milionu korun. V případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace bude ozelenění provedeno do konce listopadu," doplnil informace o aktuálním stavu starosta Martinec.

Po několika letech příprav a oddalování dojde letos ve Ždírci nad Doubravou také k výstavbě kanalizace pro odvod dešťové vody mezi jednotlivými garážemi v lokalitě na Balkáně. Práce provede do konce srpna firma Jan Matějka, a toza 193 tisíce korun. V rámci této akce hodlá město rozšířit v lokalitě garáží veřejné osvětlení.

Stejně tak bude v červenci vybudována nová dešťová kanalizace mezi garážemi v ulici Na Rozcestí, kterou provede firma Josef Marek. Konkrétně se bude jednat o výměnu dešťové kanalizace mezi garážemi u bytovky číslo 346/347.

„Stávající kanalizace je tam již téměř nefunkční. Bude nezbytně nutné, aby byla schopna odvést všechnu vodu z ulice Na Rozcestí, kterou hodlá město také kompletně opravit. Náklady na stavbu jsou ve výši 150 tisíc korun," dodal na závěr výčtu investičních akcí pro nejbližší období starosta Jan Martinec.