„Státní ústav radiační ochrany Praha, který letos svá měření nabízí zcela zdarma, provedl v budově Základní školy a Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou měření objemové aktivity radonu. Výsledky měření jsou velmi dobré. Ve třídách byly rozmístěny stopové detektory, které po dobu devíti měsíců monitorovaly a stanovily průměrnou roční koncentraci radonu v ovzduší místnosti," uvedl místostarosta Bohumír Nikl.

Všechny naměřené hodnoty jsou podle místostarosty nižší než směrná hodnota, kterou příslušná vyhláška o radiační ochraně ve vnitřním ovzduší obytné místnosti považuje za nebezpečnou.

„Hodnoty měření ve třídách jsou od 45 do 99 Bq/m3 objemové aktivity radonu v objektu," upřesnil pro odborníky Nikl s tím, že město Ždírec nad Doubravou objednalo měření radonu také v objektech  školní jídelny a školní družiny. Připomněl, že v budově školní jídelny jsou nově vyměněna okna a je tam provedeno i celkové zateplení. „A právě v takto opravených 
a zateplených budovách je doporučeno provést měření objemové aktivity radonu," podotkl Nikl.

Problémy vyřeší odsávání

Měření radonu ve školních budovách provedlo v minulosti hned několik měst. Například Přibyslav nechala provést měření v budově mateřské školy v Tyršově ulici. Tuto budovu označil přibyslavský zastupitel Josef Pelikán za nebezpečnou.

Podle názoru tohoto přibyslavského zastupitele zdraví dětí v mateřské škole ohrožuje radon. „Měření výskytu radonu ale prokázalo, že směrné hodnoty nejsou překročeny a není třeba provádět žádná opatření proti výskytu radonu v MŠ Tyršova," informoval tehdy místostarosta města Martin Kamarád.

Podle ždíreckého místostarosty Bohumíra Nikla Státní ústav radiační ochrany v Praze nabízí měření radonu v domech a bytech i pro obyvatele města a okolí. Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je koordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Starosti s výskytem radonu ve škole mají v současné době  v Lipnici nad Sázavou. Žáci školy jím ale přímo ohroženi nejsou.

„Měření totiž prokázala, že nadlimitní hodnoty radonu se vyskytují pouze v ředitelně, sborovně a kanceláři školy. Prostory, ve kterých se pohybují děti, jsou bezpečné," uvedl lipnický místostarosta Marek   Hanzlík. Ten dodal, že obec hledá v současné době, a to ve spolupráci s ředitelstvím školy, technické řešení. „V první fázi alespoň prozatímní. To znamená, že bychom do školy pořídili například nějakou pračku vzduchu, nebo zdokonalili způsob odvětrávání," upřesnil Hanzlík.

Problémy s radonem museli řešit také v pardubických školách. Školy, v nichž byl vysoký výskyt radonu, byly vybaveny odvětrávacími systémy. V současné době je již situace v pořádku, provádí se pouze kontrolní měření. U čtyř mateřských škol  bylo namontováno odsávací zařízení.