Díky přístavbě se jeden z pavilonů školy zvedl o jedno až dvě patra. „Získali jsme díky tomu celkem šest nových kmenových učeben, tři odborné učebny zaměřené na jazyky, fyziku a techniku a přírodopis a chemii, krásný multifunkční sál a samozřejmě spoustu dalších prostor, jako jsou kabinety, provozní místnosti a spoustu dalšího,“ popsal ředitel školy Ota Benc.

„Kromě toho nám díky přesunu vznikly i nové prostory pro učebnu hudebky, výtvarné výchovy a dílen. Předtím nám učebny velmi chyběly, museli jsme mít třídy v odborných učebnách a museli jsme se hodně stěhovat. Neměli jsme ani prostor pro školní družinu, která je tady velmi úspěšná. Teď je v jiném pavilonu, kde má své třídičky. To je takový bonus této přístavby,“ doplnil Benc.

Budování bylo chvílemi náročné, přesto se obešlo bez větších komplikací. „Byla nám zima, pršelo na nás, ale všechno jsme to vydrželi. Nejvíc nadšený jsem z toho, že během celé stavby, která trvala téměř 14 měsíců, nedošlo k žádnému závažnějšímu incidentu, úrazu nebo nějakému konfliktu. To považuji za jedno z velkých vítězství této stavby,“ svěřil se Benc.

Sobíňovští na vyhlášení Vesnice roku v Luhačovicích.
Sobíňov si ze soutěže Vesnice roku přivezl Cenu veřejnosti

Začalo se stavět v dubnu 2018 a hlavní stavební práce skončily v květnu 2019. Celkově přístavba stála zhruba 78 milionů korun, z čehož 52 milionů byla dotace z programu IROP. „Dovybavování tříd bude v řádech jednoho až dvou milionů korun,“ dodal ředitel školy.

S myšlenkou rozšíření školy přišlo už předchozí vedení Ždírce. „Zastupitelstvo podporovalo myšlenku rekonstrukce školy od samého začátku. Kdyby mi někdo před deset lety řekl, že budeme dělat akci za osmdesát milionů korun, tak bych tomu nevěřil. Jsem rád, že má škola krásné prostory, kvalifikovaný personál a dobré vedení. Teď už jen popřát, aby měla i dost dětí,“ vyslovil přání bývalý starosta města Jan Martinec.

Poslední dobou mám čím dál větší pocit, že ve Ždírci neznají větu, že něco nejde. Na cokoliv se tady podívám, je vždy ve prospěch občanů. Myslím si, že to je velice dobrý signál pro lidi, kteří by chtěli ve Ždírci žít. A právě ve vzdělávání a vytvoření podmínek pro malé děti je naše budoucnost,“ komentoval poslanec Radek Koten.