„V Horním Studenci, přibližně ve středu obce proti budově bývalé pošty, se nachází pomník obětem 1. světové války. Byl odhalen v roce 1938 péčí místní osvětové komise. Město Ždírec nad Doubravou provedlo v letošním roce celkovou opravu pomníku padlých a revitalizaci jeho okolí," informoval místostarosta Bohumír Nikl. Vyčištění pomníku, vyspárování a impregnaci provedlo Kamenictví Hlinsko. „Písmo a znak byly znovu pozlaceny," upřesnil místostarosta.

Místní podnikatel tam provedl veškeré zemní práce, položení obrubníků a dlažby. Služby města Ždírec nad Doubravou provedly instalaci laviček, koše a informační tabule. Během října naplánoval investor výsadbu zeleně podle odborného návrhu zahradnictví z Malochýna. Celkové náklady na opravu pomníku, revitalizace okolí a zeleně dosáhly 130 tisíc korun.

Zvonička z 19. století

Další investici provedlo město Ždírec ve Stružinci, kde se uprostřed obce na volném prostranství mezi pěti lipami, vedle požární zbrojnice, nachází zvonička.

„Jedná se o lidovou dřevěnou zvoničku z 19. století se šindelovou střechou, tvořící zajímavý soubor společně s lipami," upřesnil místostarosta Bohumír Nikl.

Dřevěná zvonička je upevněna na kamenném podstavci obdélníkového půdorysu se speciální, takzvanou valbovou střechou pokrytou dřevěným štípaným šindelem. Zvonička má uvnitř zvonovou stolici vystupující nad střešní rovinu. „V nadstřešní části je na ní upevněn zvon krytý mansardovou stříškou zakrytou dřevěným štípaným šindelem a kovovou špicí zakončenou křížem. Zvonička ve Stružinci je jako kulturní památka vedena v Ústředním seznamu kulturních památek ČR," zdůraznil Nikl.

V letošním roce nechalo město Ždírec nad Doubravou zvoničku zrekonstruovat. Dřevěná střecha byla očištěna a natřena impregnačním nátěrem. Shnilá prkna byla vyměněna a celá zvonička byla též natřena impregnačním nátěrem.

Náklady na realizaci obnovy zvoničky byly částečně hrazeny z dotací Kraje Vysočina.