Stávkovou pohotovost za lepší mzdy vyhlásily zdravotní sestry v domácí péči Charity ČR. Požadují aby ministerstvo zdravotnictví uvolnilo pro sestry domácí zdravotní péče motivační příspěvek 1 000 korun na měsíc za loňský rok a 2 000 korun na měsíc za letošní rok aby sestry hromadně neodcházely do lépe placených oborů. „I naše Oblastní charita Havlíčkův Brod do stávkové pohotovosti vstoupila,“ potvrdila mluvčí Oblastní charity Aneta Slavíková.

Velká dřina za malé peníze

Jak vysvětlila, domácí péči poskytuje pacientům Charitní ošetřovatelská služba, potažmo Domácí hospicová péče, jejíž součástí je právě i zdravotní péče. „Ročně se postaráme zhruba o osm stovek klientů v okrese Havlíčkův Brod. S lety počet narůstá a práce sestry u pacienta, jsou stále náročnější,“ zdůraznila Slavíková. Ovšem platy pracovně přetížených sestřiček neodpovídají jejich výkonům.

Situace je podle Slavíkové opravdu vážná, pokud se nezmění špatně nastavený systém, ohrozí to zejména klienty. Podle Jana Oulíka tiskového mluvčího Charity ČR finanční zajištění domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostatečné. Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. Situace je nadále neudržitelná.

„Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou Česká republika kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků a požadujeme okamžitou stabilizaci domácí zdravotní péče podle návrhu, který jsme v rámci segmentu domácí zdravotní péče před třemi měsíci předložili ministerstvu zdravotnictví. Požadujeme otevření dalšího společného jednání o formě podpory domácí zdravotní péče,“ sdělila Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity České republiky.

Pokud stát neprodleně domácí zdravotní péči finančně nepodpoří, bude si muset připravit několik tisíc lůžek pro ležící a umírající pacienty, kteří jsou nyní ošetřování sestrami domácí zdravotní péče, protože tato forma zdravotní péče z důvodu finančního krachu skončí. Do dnešního dne Charita neobdržela ze strany ministerstva zdravotnictví žádné vyjádření. Ministerstvo sice zřídilo pracovní skupinu zabývající se koncepčními problémy domácí zdravotní péče, ale nikoliv způsobem jejího financování.

Členy sdružení zajišťující domácí péči o nemocné a umírající Asociace domácí péče, Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení, Česká asociace sester, Grémiem managerů agentur domácí péče, Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče a Charita Česká republika.

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.

Charita provozuje 87 středisek domácí zdravotní péče, které v roce 2017 ošetřily 35 732 pacientů. K tomu 54 středisek domácí hospicové péče loni pečovalo o 1 363 nevyléčitelně nemocných. Po celé zemi poskytují organizace Charity 1 340 služeb, které pomáhají celkem 144 750 lidem.