Velkou pozornost proto ve Vísce koncem loňského roku věnovali budování nového vrtu pro místní vodovod. „ Práce na samotném vrtu byly zahájeny 8. října vyměřováním. Vrt začala firma hloubit 20. listopadu a práci ukončila 12. prosince. Vrt má hloubku 83 metrů, voda začala tryskat při dosažení 63 metrů. Prvních 15 metrů je jeho potrubí chráněno betonovým pláštěm, aby se zabránilo průsakům povrchové vody. Po vybudování systému bylo přikročeno ke zkoušce vydatnosti vrtu. Ty proběhly ve třech sedmidenních fázích. První byla nastavena na kapacitu 50 m3 denně, druhá na 100 m3 denně, třetí na maximální možný výkon. Výsledkem zkoušek je zjištění, že jeho vydatnost činí 160 m3 za den. To představuje trojnásobek průměrné denní spotřeby v obci,“ popisuje celý proces starosta Čapek.

Po zprovoznění nového vrtu zůstane Vísce k dispozici původní, dosud užívaný vrt, tudíž celková kapacita vodních zdrojů se bude blížit čtyřnásobku předpokládaných potřeb. „Po zkouškách vydatnosti jsme museli zahájit prověřování kvality nového vodního zdroje. Výsledky, které zatím máme k dispozici, nám dělají opravdovou radost. Bez problémů ji mohou pít i kojenci. Koncentrace dusičnanů je nízká. V normě jsou zatím i další ukazatele. Dosavadní šetření tedy ukazují, že Víska získala velmi vydatný rezervoár nadprůměrně kvalitní pitné vody. Považuji to za velký úspěch, protože problémy se suchem dnes trápí naprostou většinu území státu.,“ říká starosta Čapek. Poukazuje i na historickou událost, kdy došlo ve 13. století k zániku vesnice Rouzeň kvůli nedostatku vody a obyvatelé založili dvě nové obce – Novou Ves a Vísku tam, kde byl tehdy vody dostatek.

Následovala série rozborů kvality zdroje. „Po jejich ukončení podáme žádost na Městský úřad v Chotěboři, který musí povolit čerpání z vrtu. Po schválení bychom chtěli požádat Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí dotace na propojení vrtu se stávající vodovodní sítí. Vše bychom rádi zvládli do léta příštího roku,“ doufá starosta Čapek. Jak připomíná, díky novým zdrojům vody by si ve Vísce mohli bazény napouštět nejenom ti, kteří porušovali letošní zákaz takovéhoto využití vody z obecního vodovodu, ale opravdu všichni místní zájemci, byť půjde zřejmě i nadále o napouštění regulované.