Neměli je v podstatě ani v průběhu loňského a velmi suchého léta, přestože v jeho průběhu musel tamní obecní úřad, a to na dobu necelých tří týdnů v srpnu, vyhlásit veřejný zákaz napouštění bazénů, kropení trávníků a zalévání zahrad. Přesto si Vilémovičtí množství a kvalitu pitné vody ze svých stávajících zdrojů neustále hlídají.

„Dodnes těžíme ze zkušenosti a prozíravosti našich předků. Ti totiž před mnoha lety objevili a začali využívat vydatný pramen nad obcí, který všichni znají jako Chládkovu studnu," uvedl starosta Vilémovic Václav Vacek a dodal, že tento stále využívaný zdroj doplnil v šedesátých letech minulého století vodojem o objemu padesáti kubických metrů. „V devadesátých letech byly tyto zdroje pitné vody znovu posíleny, a to zhruba třicet metrů hlubokým vrtem a výstavbou dalšího vodojemu, tentokrát již s dvojnásobnou kapacitou," upřesnil Vacek.

Zmíněné zdroje pitné vody byly po dlouhou dobu dostačující, v posledních letech ale začaly postupně slábnout. Proto nechala vilémovická samospráva v roce 2014 v okolí obce provést, a to za přispění Státního fondu životního prostředí, další hydrologický průzkum. „Následoval průzkumný hloubkový vrt, který v hloubce osmdesáti metrů narazil na vydatný rezervoár pitné vody. Ten již využíváme a vodu z něj přečerpáváme do toho většího vodojemu," pokračoval Vacek.

Domácnosti a provozovny ve Vilémovicích denně spotřebují zhruba čtyřicet kubíků vody.

Hygienické normy

„Pitná voda ze všech zmíněných a dnes již vzájemně propojených zdrojů je kvalitní. Jediným problémem je radon, který obsahuje. Proto je náš hlavní vodojem opatřen příslušnou a výkonnou odradonovací věží. Díky ní splňuje voda, kterou ve Vilémovicích pijeme, všechny hygienické normy," podotkl Vacek.

Kvalitní pitné vody se dočkali i lidé v Sázavce na Světelsku. Zrušen tam byl totiž zhruba dva roky platný zákaz používání vody z obecního vodovodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů. Nyní byl tento zákaz zrušen, a to díky zprovoznění nového vrtu, který už dodává do obecního vodovodu pitnou vodu. Nový systém prošel kolaudací. V provozu jsou rovněž zdroje pitné vody ze studní, takže Sázavka má v současné době zdroje pitné vody dva. Vodu ze studní a z vrtu lze navzájem míchat, takže povolená hranice obsahu dusičnanů zůstane zachována. Cena vody pro odběratele se nezměnila.