Tato na první pohled nenápadná stavba však vnímavého pozorovatele upoutá svým opravdu starobylým vzhledem. Po právu. Brodští dlouhá desetiletí nevšímavě míjeli tuto starobylou chalupu,  aniž by tušili, jak vzácný památkový a architektonický kousek mají zachován takřka ve středu města.

Svým způsobem se jedná  doslova o unikátní dochovaný příklad  lidové architektury. Zcela oprávněně byla tato nemovitost předloni rozhodnutím vlády zařazena do seznamu Národních kulturních památek.

Štáflova chalupa totiž představuje mimořádný doklad autentického lidového stavitelství a typologicky se jedná o pozůstatek pozdně středověké vesnické stavby původního trojdílného domu, jehož nejstarší část pochází ze šestnáctého století. Mimořádné stáří jižní části domu, takzvané dýmné jizby, je možno autenticky doložit malým okénkem situovaným pod povalovým stropem.

Dochované historické konstrukce

Toto okno, které mělo sloužit k odvádění přímého kouře z otevřeného ohniště v místnosti, bylo objeveno v roce 1993 při provádění  stavebně historického průzkumu. Objekt je také jedinečný tím, že má dochované mnohé historické konstrukce (krov, roubení, povalový strop, okenní a dveřní rámy, kování a další prvky).  Svým dispozičním uspořádáním s chodbou, světnicí, dvěma černými kuchyněmi a klenutým sklepem představuje unikátní architektonickou a kulturně-historickou památku celostátního významu.

Přestože je Štáflova chalupa opravdu velkou vzácností, již několikrát byla ohrožena zánikem. Podle některých badatelů byla její existence ohrožena již v roce 1745, kdy měla být údajně zakoupena sousedním klášterem a následně zbourána, nebo podle některých hypotéz se mohla roubenka v letech 1735-41 stát objektem určeným pro výuku v nově založené latinské škole–gymnáziu.

Jisté však je, že ve dvacátých letech minulého století  bylo o jejím odstranění uvažováno v souvislosti se  stanovením takzvané regulační čáry vymezující nový silniční prostor v ulici Kobzinové. Linie regulační čáry této ulice vynáší nemilosrdný ortel nad domky při východní straně ulice, které dle dobové fotografie jsou velmi podobné vzácné Štáflově chalupě.

Snad  prozřetelnost někoho společně se skutečností, že “štáflovka“ do regulovaného prostoru zasahovala přece jen o něco méně, než její severní sousedé, ji  nakonec zachránily.

Stejně velkou prozřetelností byli jistě obdařeni i manželé Štáflovi a první polistopadový starosta města, Tomáš Holenda, kteří prosadili prodej stavby v roce 1992 městu, čímž v podstatě stavbu zachránili pro další generace.

Důkladný průzkum

Díky tomuto prodeji byl proveden důkladný stavebně historický průzkum, na základě kterého mohl jeden z našich největších odborníků na lidové stavitelství, Jiří Škabrada, v roce 1993 ohlásit překvapivá zjištění a seznámit veřejnost s mimořádnou hodnotou objektu. Následně byla provedena generální a nákladná rekonstrukce stavby, po které byla chalupa zpřístupněna veřejnosti. V současné době  v interiéru funguje antikvariát. Pokud chcete alespoň na pár okamžiků podlehnout téměř dokonalé iluzi, že jste se ocitli ve středověkém čase a prostoru, pak rozhodně havlíčkobrodskou Štáflovu chalupu navštivte, nebudete litovat.    

Libor Honzárek, Jakub Janáček