Je zde k vidění vznik a vývoj poštovnictví s důrazem na okres Havlíčkův Brod včetně exponátů a fotografií, které s regionem přímo i nepřímo souvisí. Druhá část expozice je zaměřena na známky a nechybí ani popis tvorby známek či známky se vztahem k Vysočině. Vystavené soubory známek jsou ze sbírek Františka Morávka a sběratele Karla Palána.

Jaroslav Švanda