Místostarosta Josef Böhm by rád ze tří školek udělal dvě a přitom ještě zvětšil jejich kapacitu. Zatím s nápadem ještě nepředstoupil před zastupitele.


Do Mateřské školy v Pěšinkách poblíž zimního stadionu neinvestuje letos radnice žádné peníze. Uvažuje se totiž, že by byla tato školka zrušena, a děti přesunuty jinam. Jenže to naráží na nynější malou kapacitu předškolních zařízení. „Kdyby se přistavěla dvoupodlažní budova ke školce v Lánecké ulici, získali bychom dvě oddělení a Pěšinky bychom mohli přestěhovat,“ vysvětlil místostarosta Josef Böhm.


To by znamenalo demolici části, kde býval byt, protože tento prostor se již nedá využít. „Nově se také zpřísňují hygienické normy, na oddělení může být pouze 24 dětí, takže nové prostory bychom potřebovali,“ dodala investiční referentka Jana Vaňková.