Na výstavě v Pražské národní knihovně v Zrcadlové kapli ji doprovází několik vzácných rukopisů z fondů Národní knihovny. Do České republiky bible dorazila z USA. Patří do sbírek Muzea bible ve Washingtonu. Předtím, než se dostala do Prahy, byla vystavena v Lipnici nad Sázavou.

Traktoriáda v Modlíkově.
Traktorista nezná strach: v Modlíkově soutěžily rachotící stroje, podívejte se

Právě odtud pak pokračovala do české metropole. Obyvatelé hlavního města mají na její prohlídku jen dva týdny, ale zato zcela zdarma.

„Patří mezi nákladnější pozdně středověké kodexy a je tichým svědkem neklidných časů husitských válek," řekl o bibli Jan Vojtíšek, vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny.

„S největší pravděpodobností alespoň zčásti vznikala na hradě Lipnice, který byl tehdy v majetku jednoho z nejmocnějších mužů Českého království, Čeňka z Vartemberka," doplnil.