Na výstavě v Pražské národní knihovně v Zrcadlové kapli ji doprovází několik vzácných rukopisů z fondů Národní knihovny. Do České republiky bible dorazila z USA. Patří do sbírek Muzea bible ve Washingtonu. Předtím, než se dostala do Prahy, byla vystavena v Lipnici nad Sázavou.

Právě odtud pak pokračovala do české metropole. Obyvatelé hlavního města mají na její prohlídku jen dva týdny, ale zato zcela zdarma.

„Patří mezi nákladnější pozdně středověké kodexy a je tichým svědkem neklidných časů husitských válek," řekl o bibli Jan Vojtíšek, vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny.

„S největší pravděpodobností alespoň zčásti vznikala na hradě Lipnice, který byl tehdy v majetku jednoho z nejmocnějších mužů Českého království, Čeňka z Vartemberka," doplnil.