Park tuto akci pořádá společně s třinácti informačními centry Pardubického kraje a Kraje Vysočina. Účast ve hře přijala i dvě informační centra z Havlíčkobrodska, konkrétně pak centra ve Ždírci nad Doubravou a Chotěboři.

„Naše informační centrum se této soutěže účastní každoročně. Upoutávku máme umístěnou na našich stránkách www.kzm-zdirec.cz, na nichž zájemci najdou i přesná pravidla soutěže. Zájem o hru ale zatím u nás velký není. Letos došlo k aktualizaci, doufáme tedy, že zájem zúčastnit se bude větší. Ohlasy jsou vesměs pozitivní. Naše soutěžní trasa se nezměnila, měří stále necelých osmnáct kilometrů. Do soutěže jsme stejně jako ostatní informační centra věnovali cenu pro vylosované nejúspěšnější účastníky honby za pokladem," přiblížila v krátkosti podíl na akci zástupkyně ždíreckého informačního centra Dana Josková.

Podle informací pracovníků informačního centra v Chotěboři, které je rovněž pravidelným účastníkem Questu, je o akci největší zájem v době letních prázdnin a dovolených, kdy si lidé nejčastěji chodí pro plánky a další informace.

Připomeňme, že úkolem soutěžících je navštívit jednotlivé soutěžní okruhy, kterých je celkem třináct.

Na každé trase, která je značena turistickými značkami, se nachází několik úkolů na informačních tabulích. Po jejich vyřešení čeká na soutěžící odměna v podobě jedné indicie, kterou je správná odpověď do tajenky. Není ale nutné projít všechny okruhy, pokud soutěžící přijde na tajenku dříve.

Po vyluštění tedy získají heslo, které buď odešlou na elektronickou adresu geoparkzh@vz.cz, nebo ho spolu s kontaktními údaji sdělí v kterémkoliv ze zúčastněných informačních center.

Zajímavých cen je dostatek

Každý soutěžící se správně uvedeným heslem bude následně zařazen do slosování o ceny. Těch je také celkem třináct a patří mezi ně například víkendové mimosezonní ubytování v chatě pro dvě osoby, pět volných vstupů pro dvě osoby na rozhlednu a do Muzea dýmek v Proseči, různé knihy, bavlněná trička s potiskem a další.

Soutěžní turistické okruhy podle organizátorů nejsou náročné a účastníkům zaberou nanejvýše půl dne. „Soutěž vás nebude nic stát, pouze čas a někdy trochu námahy při přemýšlení nad jednotlivými úkoly," uvádí organizátoři na svých webových stránkách.

Pro úspěšné absolvování každé trasy je ale třeba si na informačním centru vyzvednout soutěžní list, který je pro každý okruh odlišný.
Tyto listy jsou ke stažení i na webových stránkách zúčastněných informačních center, Národního geoparku Železné hory a turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko.

Na těchto webech i v jednotlivých centrech se zájemci rovněž dozvědí podrobnější informace o soutěži a bude tu zveřejněno i datum slosování o ceny a seznam výherců. Slosování proběhne na konci letošního roku.

Lukáš Zadek