Výstavbu jihovýchodního obchvatu zablokovalo soudní rozhodnutí z jara letošního roku. Ale teď je všechno jinak. Ministerstvo dopravy přezkoumalo na základě odvolání Miroslava Hrtúse rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina z listopadu 2018, kterým byla povolena stavba jihovýchodního obchvatu. „Ministerstvo rozhodlo, že odvolání Miroslava Hrtúse se zamítá,“ zní verdikt ministerstva a v obsáhlé zprávě vysvětluje, že se stavbou obchvatu vše bylo a je po právní stránce v pořádku. Hrtús s novináři nekomunikuje. "Nestojím o vaší medializaci," řekl naposled Deníku a od té doby mlčí.

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu.
Obchvat Brodu zastavil soud. Stroje tam ale duní dál, stavba se zakonzervuje

Pro investora stavby, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je to dobrá zpráva. „Pro nás to znamená, že po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí může stavba pokračovat podle původního rozhodnutí z roku 2018,“ konstatoval mluvčí ŘSD Martin Buček. Jak upřesnil, po patnácti dnech od vyvěšení bude verdikt pravomocný, nelze se proti němu odvolat.

Miroslav Hrtús, který proti stavbě jihovýchodního obchvatu vystupoval od samého začátku, naposled tvrdil, že nejsou řádně vyřešeny budoucí vlivy stavby, zejména její emise působící na okolní pozemky. Krajský soud v Brně se tak na popud farmáře na jaře rozhodl odebrat ŘSD stavební povolení k obchvatu.

Historie obchvatu
Stavbu čtyřkilometrového obchvatu ŘSD zahájilo na konci roku 2019. Zakázku získalo sdružení firem Strabag, M-Silnice a Porr za cenu 1,6 miliardy korun. Nová část silnice propojí výpadovku silnice první třídy 34 na Žďár nad Sázavou a Pardubice se silnicí první třídy 38 na Jihlavu. Městu Havlíčkův Brod se tak uleví od dopravní zátěže.

Podle názoru Jana Čermáka z Havlíčkova Brodu farmář nepochopil asi zásadní věc. „Cílem obchvatu není škodit přírodě, ale vyřešit zoufalou dopravní situaci v Brodě,“ prohlásil Čermák, který poblíž stavby bydlí.

Do doby, než rozhodnutí ministerstva dopravy nabude právní moci, budou práce na jihovýchodním obchvatu probíhat v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu Kraje Vysočina, který se rozhodl rozestavěnou stavbu zakonzervovat. „Od června tohoto roku probíhaly práce na jednotlivých stavebních objektech pouze v rozsahu stanoveným v tomto rozhodnutí směřujícím ke konzervaci stavby. Samozřejmě na dalších stavebních objektech, nedotčených zrušeným stavebním povolením se pracovalo dle harmonogramu, pokud to bylo možné,“ doplnil Buček.

Soutěž baristů v Obchodní akademii a hotelové škole v Brodě
V Brodě připravili studenti luxusní kávu. Ocenil ji i odborník

To potvrdil i Kraj Vysočina „Shledali jsme, že některé objekty, hlavně mosty, musí být zakonzervovány, aby neohrožovaly okolí a předešlo se nevratným škodám na konstrukcích,“ informovala po kontrole na jaře mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová. Rozestavěný obchvat ohrožovaly povětrnostní vlivy a rozmary počasí. „Bez dokončení zemních těles a odvodnění hrozí nekontrolovaný splav zeminy, zanášení vodních toků, zaplavování sousedních pozemků. Rozestavěná stavba může být rizikem pro bezpečnost provozu na komunikacích,“ doplnila Neuwirthová.

Ale na otázku, kdy bude jihovýchodní obchvat opravdu dokončený, ŘSD jasnou odpověď nemá. „To bude možné nejdříve po jednání se zhotovitelem, z kterého vyplyne aktuální stav rozestavěnosti jednotlivých stavebních objektů a požadavek na aktualizaci harmonogramu ve vztahu k jeho technologickým, personálním a  technickým možnostem,“ konstatoval Buček. Podle informačního letáku vydaného ŘSD, je termín dokončení příští rok.