Více než patnáct let sem totiž jezdil na letní byt k rodině Šrámkových.Dostal se sem úplnou náhodou. Slavný skladatel jezdil za svými příbuznými na Vysočinu. Jednoho dne s manželkou vyrazil do Borové na výlet ke kostelu a po cestě zastavil v pohostinství U Havlíčka.

Jak vzpomíná v obecním zpravodaji rodina Šrámkových, dali si tam oběd a poptávali se po možnosti přespání. „Můj tatínek, který s nimi tehdy hovořil, jim nabídl, že mohou přepsat u nás v druhém patře,“ říká dnes majitelka domu Marie Šrámková.