Malíř, grafik a ilustrátor, jehož dílo je zastoupeno ve více než třiceti domácích i světových galeriích, se na české výtvarné scéně pohyboval více než půlstoletí.

Jaroslav Šerých se narodil 27. února 1928 v Havlíčkově Brodě. V roce 1957 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění a vzápětí vstoupil do spolku grafiků Hollar. Byl také členem uskupení M 57.

„Šerých začínal v éře strukturální abstrakce – informelu – a to mu víceméně vydrželo," řekl České televizi malíř Olaf Hanel.

Dílo Jaroslava Šerýcha bylo poznamenáno snahami o proniknutí do duchovní podstaty tvorby. Podstatou usilování byla touha postihnout nedělitelnost lásky, která stvořila svět i člověka. Autor sám o své tvorbě říkal, že hlubokým záměrem jeho práce je krása obrazu, kterou citlivý divák vnímá, ačkoli třeba zpočátku nebude vědět, o čem obraz hovoří, ale na niž se naladí.

Pohřeb Jaroslava Šerých se uskuteční 31. března v Praze. V deset hodin odslouží v chrámu sv. Jiljí kardinál Dominik Duka zádušní mši svatou a v půl jedné budou uloženy ostatky Jaroslava Šerých na hřbitově Šárka při kostele sv. Matěje v Praze  6.

(čt,red)