V období, kdy se blíží volby, se navíc ve slibech a hlavně v zájmu o život jejich voličů často předhánějí. „Zájem, dialog a pomocnou ruku by měli nabízet po celé volební období a svá rozhodnutí by měli vidět ne ve čtyřletém, ale v dlouhodobém horizontu. Nejde o teplý a lukrativní post, jde o veřejné poslání, a to bychom jim měli všichni připomínat,“ řekla Monika Brothánková, specialistka na PR a marketing z Havlíčkova Brodu.

Podle Michaely Krpálkové, ředitelky Centra kultury a služeb (CEKUS) v Chotěboři, se zvolení politici po kampani vyšperkované hesly a vyzývající voliče ke komunikaci a součinnosti často uzavírají do svých kanceláří a omezí kontakt se svými voliči a okolím. „Volič už není partner a důležitý občan, jehož hlas tak potřebovali, a stane se jakousi překážkou v realizaci záměrů politických skupin a jejich přátel,“ poznamenala Krpálková.

Sportovkyni Marcele Vrtalové z Hvězdoňovic připadá, že politici občas zapomínají, díky komu ve funkci jsou a pro koho by měli v první řadě pracovat. „Měli by umět ocenit lidi, kteří pilně pracují, občas se svými voliči debatovat a naslouchat jejich problémům,“ nastínila Vrtalová, jak by se měl chovat člověk pohybující se ve světě politiky.

Ženy v kraji také často trápí doprava a špatné zajištění dostupné lékařské péče. „Chybí zubní lékaři, do důchodu odcházejí bez adekvátní náhrady i pediatři a řada dalších specialistů. Ne vždy je zajištění lékařské péče v rukách politiků, daleko více by se měli v tomto směru snažit zdravotní pojišťovny,“ přemítala zástupkyně ředitele Základní školy Hradská v Humpolci Ilona Kostřicová, radní a zastupitelka města.

V kraji prý chybí dopravní obslužnost a především přímé spojení s hlavním městem. „Dopravní obslužnost se v poslední době změnila tak, že v Chotěboři prakticky zaniklo přímé spojení s Prahou. Obyvatelé Chotěboře ale směrem na Prahu jezdí do práce, lidé z Prahy jezdí na Vysočinu na rekreaci a teď musejí při cestě vlakem několikrát přesedat a o spojení autobusem raději ani nemluvím,“ stěžovala si majitelka penzionu Bílek u Chotěboře Marie Krajíčková.

Přímé spojení s Prahou

Jak řekla senátorka Hana Žáková z Koněšína, přímé vlakové spojení s Prahou chybí i na Třebíčsku. „Krajské město Jihlava by si též zasloužilo přímé a rychlé spojení s hlavním městem,“ sdělila Žáková s tím, že řada projektů se připravuje, ale jde to velmi pomalu.

Politici by se na Vysočině měli zaměřit i na infrastrukturu. „Silnice jsou mnohdy v katastrofálním stavu, a to hlavně ty, které nejsou mezi nejfrekventovanějšími,“ poukázala na jeden z problémů Marcela Vrtalová. Na druhou stranu by politici měli dohlížet na to, aby se s veřejnými penězi nakládalo účelně. „Například v Havlíčkově Brodě by se mohli ptát, jestli je nutné každý rok opravovat a uzavírat Dolní ulici, jestli by se město s krajem neměly lépe domlouvat,“ vzkázala jim Markéta Hejkalová, spisovatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu Havlíčkův Brod.

Maminka dvou dětí Hana Kabrdová, která je momentálně na mateřské dovolené, by uvítala když by se kraj zaměřil na prostorové i personální kapacity školek, případně podporoval vznik zcela nových zařízení na způsob jesliček.

Naopak maminka Zuzana Havlová, předsedkyně Rodinného centra Krteček a vedoucí Family Pointu Pelhřimov je s rodinnou politikou ze strany Kraje spokojená. „V podpoře rodin patří Vysočina na přední místa mezi kraji v republice. Spíše by se v tomto směru od Kraje mělo učit mnoho vedení obcí na Vysočině, kde jsou v podpoře rodin velké rezervy. Bez podpory Kraje Vysočina bychom nemohli v Pelhřimově uskutečňovat většinu služeb pro rodiny s dětmi v důstojné kvalitě, jakou si zaslouží,“ pochvalovala si Zuzana Havlová.

Dodala také, že opomenuta je například výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny a podpora sezdaných rodin, například různými benefity na krajské úrovni. „V tom je určitě možné zlepšení,“ zmínila Havlová.

Na co politici stále zapomínají? Co by se podle vás mělo v našem kraji zlepšit?

* HAVLÍČKOBRODSKO

Marie Krajíčková, majitelka penzionu Bílek u Chotěboře
Na co politici zapomínají, to je přemýšlet o tom, jaký dopad bude mít jejich rozhodnutí na nás dole. Já mám na mysli dopravní obslužnost, která se v poslední době změnila tak, že v Chotěboři prakticky zaniklo přímé spojení s Prahou. Obyvatelé Chotěboře ale směrem na Prahu jezdí do práce, lidé z Prahy jezdí na Vysočinu na rekreaci a teď musejí při cestě vlakem několikrát přesedat a spojení autobusem o tom raději nemluvit.

Martina Kadlecová, Sociální firma Semitam, Havlíčkův Brod
Na co politici zapomínají? Já myslím že politici před volbami hlavně slibují, ale zapomínají sliby plnit. Myslím, že by politici v kraji měli věnovat větší pozornost firmám, které zaměstnávají lidi nějak znevýhodněné, sociálně, věkově nebo zdravotně, a to v případě, kdy se vyhlašuje nějaké výběrové řízení a dát takovým firmám možnost se uplatnit. Co by se mělo v kraji zlepšit? Vzkázala bych politikům, nestavět pomníky, ale myslet víc na to, aby se lidem v kraji lépe žilo.

Monika Brothánková, specialistka na PR a marketing Havlíčkův Brod
Politici se často, až na malé výjimky, ve slibech a hlavně v zájmu o život jejich voličů předhánějí v období, kdy se blíží volby. Zájem, dialog a pomocnou ruku by měli nabízet po celé volební období a svá rozhodnutí by měli vidět ne ve čtyřletém, ale v dlouhodobém horizontu. Nejde o teplý a lukrativní post, jde o veřejné poslání, a to bychom jim měli všichni připomínat.

Michaela Krpálková, ředitelka CEKUSu Chotěboř
Po kampani vyšperkované hesly a vyzývající voliče ke komunikaci a součinnosti se často zvolení politici uzavírají do svých kanceláří a omezí kontakt se svými voliči a okolím. Volič už není partner a důležitý občan, jehož hlas tak potřebovali, a stane se jakousi překážkou v realizaci záměrů politických skupin a jejich přátel. Někteří politici bohužel stále ještě nedokáží vnímat občanskou iniciativu pozitivně, komunikovat s nimi, přijímat jejich argumenty a aktivně pracovat na úspěšném rozvoji města, ve kterém bydlí.

Markéta Hejkalová, spisovatelka, ředitelka Podzimního knižního veletrhu Havlíčkův Brod
Politici by neměli nikdy zapomínat, že jejich jediným úkolem je pracovat pro blaho daňových poplatníků a dohlížet na to, aby se veřejné peníze vynakládaly účelně. Například v Havlíčkově Brodě by se mohli ptát, jestli je nutné každý rok opravovat a uzavírat Dolní ulici, jestli by se město s krajem neměly lépe domlouvat.

* ŽĎÁRSKO

Hana Kabrdová, 26 let, Jámy, na mateřské dovolené
Jako máma dvou dětí s malým věkovým rozdílem bych ocenila více možností péče o děti do tří let. Ačkoli si velmi vážím možnosti zůstat s dětmi doma a pobírat poměrně štědrý rodičovský příspěvek, ráda bych začala třeba na zkrácený příspěvek pracovat dříve, než budou mladšímu synovi tři roky. Uvítala bych, kdyby se kraj zaměřil na prostorové i personální kapacity školek, případně podporoval vznik zcela nových zařízení na způsob jesliček.

* PELHŘIMOVSKO

Zuzana Havlová, předsedkyně Rodinného centra Krteček, vedoucí Family Pointu Pelhřimov
Ze svého pohledu vedoucí kontaktního Family Pointu Pelhřimov a zároveň mámy tří dětí mohu říci, že na rodinnou politiku určitě nezapomínají. V podpoře rodin patří Vysočina na přední místa mezi kraji v ČR. Spíše by se v tomto směru od Kraje mělo učit mnoho vedení obcí na Vysočině, kde jsou v podpoře rodin velké rezervy. Bez podpory Kraje Vysočina bychom nemohli v Pelhřimově uskutečňovat většinu služeb pro rodiny s dětmi v důstojné kvalitě, jakou si zaslouží. Zatím je opomenuta například výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny a podpora sezdaných rodin, například různými benefity na krajské úrovni. V tom je určitě možné zlepšení.

Ilona Kostřicová, zástupkyně ředitele ZŠ Hradská Humpolec, členka rady a zastupitelstva Humpolce
Určitě není zajištěna v mnohých městech našeho kraje dostupná lékařská péče. Chybí zubní lékaři, do důchodu odcházejí bez adekvátní náhrady i pediatři a řada dalších specialistů. Ne vždy je zajištění lékařské péče v rukách politiků, daleko více by se měli v tomto směru snažit zdravotní pojišťovny. Politici navíc stále zapomínají na to, že obecní politika by neměla být o politice, ale o poctivé každodenní práci.

* JIHLAVSKO

Hana Fexová, ředitelka Oblastní charity Jihlava
Ráda bych v prvé řadě poděkovala za dosavadní výbornou spolupráci.
Pokud bych měla za mě osobně doporučit, kam napnout síly, tak je to jednoznačně podpora terénních služeb. Zní to jako staré klišé, ale stárnutí obyvatel v kombinaci se zdravotní pandemií jasně ukazují, že je nezbytné do rozvoje terénních služeb investovat, rozšiřovat síť a zajistit dostupnost těchto služeb v celém regionu.

LaPapula, umělkyně, Luka nad Jihlavou
Myslím, že by bylo skvělé, kdyby kraj více podporoval drobnější sporty. Domnívám se také, že by bylo vynikající, kdyby naše krajské město mělo prostory pro pořádání veřejných kulturních akcí, třeba v bývalé Modetě. Ještě bych se ráda vyjádřila k jihlavské atmosféře po setmění. Už od více známých jsem slyšela, že se necítí bezpečně, když prochází večer nebo v noci Jihlavou.

* TŘEBÍČSKO

Hana Žáková, senátorka, Koněšín
Na lidi. Politik by se měl umět vcítit do situace lidí a měl by umět s pokorou přiznat, pokud ji nezvládá. Nemůžeme rozumět všemu, ale od toho zde máme odborníky, tak proč je nevyužít. V kraji je nutné zlepšit dopravu. Chybí přímé vlakové spojení Třebíčska s Prahou, krajské město Jihlava by si též zasloužilo přímé a rychlé spojení s hlavním městem. Řada projektů se připravuje, ale jde to velmi pomalu

Marcela Vrtalová, sportovkyně, Hvězdoňovice
Připadá mi, že občas politici zapomínají, díky komu ve funkci jsou a pro koho by měli v první řadě pracovat. Měli by umět ocenit lidi, kteří pilně pracují, ne oceňovat jen sebe. Občas se svými voliči debatovat a naslouchat jejich problémům. Určitě je potřeba v našem kraji zlepšit infrastrukturu, silnice jsou mnohdy v katastrofálním stavu, hlavně ty, které nejsou mezi nejfrekventovanějšími.