Slavnostní akt uložení kamenů se uskuteční v sedm hodin večer. Kameny tam budou umístěny na památku chotěbořských obyvatel perzekvovaných nacisty pro svůj židovský původ.

Kameny položí osobně autor mezinárodního projektu Stolpersteine Günter Demnig. V Chotěboři budou kameny připomínat členy rodiny Viléma Bergmanna, kteří v domě, kde dnes působí škola, žili. Konkrétně to byla Marie Gabányiová, rozená Bergmannová, Anna Procházková, rozená Bergmannová, Zdenka Bergmannová, rozená Bergmannová, Karla Bergmannová, Josef Bergmann, Olga Grilli, rozená Gabányiová, a Hana Kupčíková, rozená Procházková.

Osudy této rodiny byly tragické. Například Marie Gabányiová se provdala za o patnáct let staršího maďarského žida Emrycha Gabanyie, obchodního cestujícího. Ale ještě před narozením dcery Olgy od ní manžel odešel. Dne 2. prosince 1942 byla transportem převezena do Terezína. Prvním následným transportem z Terezína, transport Cq 20. ledna 1943, byla odvezena do Březinky, kde byla záhy po příjezdu usmrcena v plynové komoře.

O konci životní pouti dalších z rodiny není nic známo. Zdenka Bergmannová byla z Terezína transportována do tábora Trawniki. Její další osud je neznámý, z transportu nikdo nepřežil. Buď ji potkala smrt hladem a vysílením, nebo byla zastřelena v lesíku nedaleko od tábora. Jenom malá část vězňů z Trawniki byla v roce 1942 převezena do vyhlazovacího tábora Bełżec.

Na bývalé židovské obyvatele Chotěboře pamatuje již několik let projekt s názvem Zmizelí sousedé, který zaštiťuje Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř a její pedagog Petr Adam.