Přes šedesát náhrobků vyvrácených, další poškozené. Otřesný pohled na řádění vandalů se naskytl správci židovského hřbitova v Golčově Jeníkově. Od té doby je hřbitov, jeden z nejstarších a největších v Česku, turistům bez povolení nepřístupný. Zavřená je i synagoga.

Židovské památky v Jeníkově

* Synagoga: Pochází z roku 1659
* Ješiva Arona Kornfelda: Náboženská škola talmudu pochází z 18 století
* Židovská škola: Z roku 1797
* Mikve: Rituální lázeň z roku 1797, dnes soukromý dům
* Židovský hřbitov: založen ve 14. století, 7 336 metrů čtverečních. Přes 1500 kamenných náhrobků včetně tří rabínských hrobek.

Zdroj: Židovská obec v Praze

Do údržby a oprav památek v Jeníkově Židovská obec v Praze investovala miliony. "Na opravy přispívá i město," doplnil starosta Jeníkova Pavel Kopecký.

Podle mluvčího židovské obce Františka Banyaie od poloviny 90. let probíhá každoroční částečná obnova hřbitova. "Například oprava ohradní zdi, náhrobků, obřadní síně, na kterou finančně přispívá město Golčův Jeníkov pravidelně. Pomáhá kraj Vysočina a občas Ministerstvo kultury,“ upřesnil. Od roku 1995 bylo do obnovy hřbitova investováno podle Banyaie asi 6 milionů korun, včetně dotací. Díky tomu je hřbitov v relativně dobrém stavu.

Osud židovského osídlení v Jeníkově zpracovala historička Eva Štědrá. „V 1. polovině 19. století se židovská komunita rozrostla na 100 rodin, což bylo přes 600 osob. Tedy čtvrtina obyvatel Golčova Jeníkova. Na rozdíl od klasického ghetta nebyla jeníkovská židovská čtvrť nikdy úplně uzavřená,“ poznamenala. Podle Štědré je jeníkovský hřbitov jedním z nejzajímavějších v Čechách. Nejstarší čitelný epitaf je na náhrobku z počátku 18. století. „Nejvíce pozornosti však přitahují náhrobky v podobě sarfofágů. Podle pověsti zde leží středověcí rabíni,“ dodala.

Židovský hřbitov je pro veřejnost zavřený. Otvírá se na požádání. Důvodem je strach z vandalů. „V neděli 17. ledna 1993 objevil správce při pravidelné obhlídce 62 vyvrácených náhrobků. Z toho 7 přeražených,“ vysvětlil důvody uzavření hřbitova mluvčí Židovské obce.

První písemný doklad o existenci synagogy v Golčově Jeníkově pochází podle historičky Štědré z roku 1659. „V polovině 19 století byla v žalostném stavu. Rabín Spitz se snažil sehnat peníze na opravu. Nenašel mnoho štědrých dlaní. Konečně se mu podařilo shromáždit peníze za pomoci loterie,“ poznamenala Štědrá.

Originální stavba v novorománském slohu měla podle Štědré namále i v šedesátých letech. „Kdosi přišel s velkolepým plánem, jak památku zachránit. Změnit ji na kulturní zařízení, které ve městě léta chybělo. Mělo zde být  kino se širokoúhlým plátnem, v patře byt a středisková knihovna. Městský národní výbor stejně jako okresní památková péče v Havlíčkově Brodě s návrhem souhlasily. Naštěstí zasáhla krajská památková péče z Pardubic,“ zavzpomínala Štědrá. Dnes patří synagoga státnímu židovskému muzeu v Praze. „V 90 letech byla kompletně zrestaurována,“ doplnil Banyai.