Před obcí Žižkovo Pole je čeká velmi úzká silnice s dlouhým lemem více než tří set majestátných stromů, převážně lip. Zákonem chráněná alej byla vysázena v roce 1874 současně se stavbou Žižkovy mohyly. Již tak sevřenou „stuhu" navíc zužují bariéry sněhu. Na namrzlé vozovce musí řidiči využívat tzv. výhybny, které vznikly v místech setnutí několika starých nemocných stromů. Alejí nesmí projíždět automobily těžší 3,5 tuny, výjimka platí jen pro autobusovou linku Přibyslav – Chotěboř. Foto:

Ivo Havlík