„Nebude to jednoduché ani pro město, tedy spíše pro nového provozovatele,“ předpovídá Karel Kasal.

„Převod stadionu pod příspěvkovou organizaci se měl podle původního plánu uskutečnit na začátku října, ale kvůli průtahům v jednání ze strany hokejového klubu se musel odložit až na začátek nového roku,“ vysvětluje starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Provoz a správu zimního stadionu bude provádět příspěvková organizace Městské muzeum. „Už připravujeme veškeré právní podklady a smlouvy potřebné ke kompletnímu převzetí,“upřesňuje za vedení příspěvkové organizace Milan Stránský. Organizace se také vzhledem k rozšířené náplni činnosti přejmenuje na Centrum kultury a sportu Chotěboř. To ale vedoucí Stránský jen vítá.

Nový název bude lepší

„Myslím, že nový název bude lepší už s ohledem na rozšíření náplně naší činnosti. Náš název byl sice Městské muzeum, ale pořádali jsme například vánoční trhy. Museli jsme pak vyslechnout připomínky, proč děláme trhy, tedy v podstatě čistou komerci, když jsme přece muzeum,“ dodává Stránský.

Tato staronová organizace bude hradit náklady na energie, vodu, plyn a mzdy zaměstnanců. Bude hospodařit s veškerými příjmy ze zimního stadionu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji poskytne organizaci město ve formě příspěvku na provoz zařízení. Z toho vedoucí organizace Stránský ale velké obavy nemá. „Budeme spolupracovat s městem, už máme určitou představu, jak by měl provoz vypadat,“ upřesňuje Stránský s tím, že do budoucna by se mohly kompetence organizace Centra kultury a sportu ještě rozšířit.

„Roční náklady se pohybují okolo tří milionů korun a příjmy z nebytových prostor a ledové plochy plánujeme v částce asi o polovinu menší než jsou náklady,“ odhaduje finanční stránku starosta Škaryd.

V současné době dochází za podpory města k dílčím úpravám stadionu. V polovině září bylo dokončeno zpevnění střechy zimního stadionu, díky kterému odpadlo nákladné odstraňování sněhové pokrývky. Plánovaná částka půl milionů na její odstraňování soukromou firmou tak už nebude zahrnována do rozpočtu města.