Po dobu oprav si místní hokejisté musí pro tréninky najít jinou ledovou plochu. Nekoná se bruslení pro veřejnost, zrušené jsou i další akce, jako například dopravní hřiště. Zimní stadion patří pod správu technických služeb města. „Hlavní důvod, proč jsme se pro tuto investici rozhodli, je nevyhovující stav podkladních vrstev betonové desky se zabudovaným rastrem trubek s chlazením. Vlivem sesedání terénu docházelo postupně k poklesům, trhlinám a průhybům v betonové desce, což s sebou přinášelo problémy s chlazením,“ upřesnil ředitel Technických služeb Havlíčkův Brod Václav Lacina.

Jak upřesnila před začátkem stavby místostarostka Marie Rothbauerová, podkladové desky nevyhovují, protože když město v minulosti do Kotliny pořizovalo nové chladicí technologie, nerozebíral nikdo ty staré. Nové rozvody na ty staré zabetonoval.

Spotřeba energií se podle města takto sníží, a to i díky zúžení ledové plochy, která byla do této doby jednou z největších v České republice. Po rekonstrukci budou její rozměry odpovídat kanadsko-americké NHL, tedy šedesát na šestadvacet metrů.

Podle předběžných odhadů by technické služby měly chlazení ledové plochy ušetřit zhruba 15 až 20 procent energie. Součástí oprav je i obnova mantinelů, pohodlnější budou střídačky a místo pro časoměřiče, které se o dva metry zvětší.

Celkové náklady na opravy se vyšplhají na částku zhruba sedmatřicet milionů korun. Práce trvají v přestávce mezi hokejovými sezónami, hotové by měly být nejpozději na konci září.

Rekonstrukce zimního stadionu v Kotlině:

  • Stavba začala v padesátých letech 20. století.
  • První umělý led tam vyrobili v polovině září 1957.
  • V roce 1980 dostal stadion střechu. O patnáct let později ho nechalo město opláštit.
  • V roce 1998 k němu přibyl plavecký bazén.
  • Dnešní podobu areálu s tělocvičnou pochází z roku 2005.
  • V roce 2018 tam město instalovalo systém snižující potřebu nebezpečného čpavku za 15 milionů korun.