Následoval její převoz do areálu Technických služeb města. Mnozí přihlížející této atrakci se podivovali  nad tím, proč se tak každý rok na jaře a na podzim toto opakuje. A tak pro vysvětlení, zimní odstraňování a jarní instalování tribuny (po dobu pěti let) je jednou z podmínek dotačního titulu evropských peněz na již dokončenou rekonstrukci Havlíčkova náměstí – tečka.

Možná by bylo zajímavé vědět, kdo takovou, pro město určitě finančně nákladnou, podmínku (firma zajišťující stěhování to nedělá z lásky k radnici) stanovil a podepsal.

Jaroslav Švanda