Pro návštěvníky byla připravena i prohlídka centra, příjemné posezení u kávy a dobroty pro děti. Během dvou dnů, kdy se výstava konala, prošlo dveřmi centra zhruba 150 hostů, kterým tímto děkujeme za návštěvu a podporu.

Naše zařízení také navštívil radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Mgr. et Bc. Petr Krčál. Společně jsme projednali budoucnost společností Háta, CDS Barborka a Potravinová banka Vysočina. Také jsme pohovořili o dalších plánovaných projektech. Pan radní nám popřál v naší činnosti hodně štěstí a úspěchů.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat jemu a dalším zastupitelům Kraje Vysočina – panu senátoru Vystrčilovi, panu Plodíkovi z Finančního výboru Kraje Vysočina a také panu radnímu Chládovi.

V posledních dnech jsme začali upravovat venkovní prostory centra a dopřáli si opékání špekáčků. Uskutečnili jsme také první túru po okolí.
Naše kroky vedly do Sluneční zátoky, kde se o naši skupinu vzorně postarali manželé Janouškovi.

Návštěva v České televizi

Snad největším zážitkem posledních týdnů byla naše exkurze v České televizi. Měli jsme možnost nahlédnout do zákulisí českých pořadů, viděli jsme jednotlivá studia, stavbu dekorací, vyzkoušeli si práci s kamerou, čtecí zařízení a kostýmy. Také jsme byli přítomni natáčení dětského pořadu Planeta YÓ, kde jsme viděli přípravu studia a spolupráci moderátorů s režisérem.

Už teď se těšíme na další akce, které ve spolupráci s uživateli centra připravujeme – Čarodějnický den, soutěž I my máme talent!, integrační pobyt na Blaníku a mnoho dalších.

Nic z toho by však nebylo možné bez přispění dalších institucí a jednotlivců. Rádi bychom proto poděkovali za podporu městu Ledeč nad Sázavou a dalším obcím, které pomáhají a starají se o své obyvatele, kteří využívají služeb centra. Stejně tak i firmám, které nám v těžkých začátcích pomohli a někteří pomáhají i doposud. Jejich seznam je k nahlédnutí na webových stránkách www.hata-ops.cz. Navštívit můžete také náš facebook – Centrum denních služeb Barborka, který je důkazem, že Barborka aktivně žije a že se centru, i přes občasné těžkosti, dobře daří.

Máme štěstí, že jsou kolem nás lidé, kteří vědí, že neděláme nic jiného, než svou práci, děláme ji dobře, máme ji rádi. Všem, kteří stojí při nás, děkujeme.

Veřejná sbírka pro Centrum denních služeb Barborka

Dne 1. 4. 2015 bylo v Ledči nad Sázavou odcizeno svozové vozidlo Škoda Octavia, které využívali ke své dopravě uživatelé Centra denních služeb Barborka.

Po odvysílané reportáži o krádeži automobilu dne 3. 4. 2015 na TV Prima nás kontaktoval tým z FM auto z Hluboké nad Vltavou a zapůjčil centru Barborka jedno ze svých vozidel, které nyní využíváme ke svozu uživatelů, k výletům a dalším akcím. Pro naše zařízení je stěžejní mít k dispozici alespoň dvě vozidla, abychom dokázali obsáhnout všechny uživatele, mohli si užívat kolektivní výlety, nemuseli střídat posádky vozu a dovedli uspokojit potřeby všech uživatelů společně.

Z tohoto důvodu byla založena veřejná sbírka, na kterou lze zasílat finanční příspěvky na nákup a provoz nového svozového auta, které bude sloužit imobilním uživatelům sociálních služeb centra Barborka.
Číslo účtu u Fio Bank – na který je možné zasílat příspěvky je – 2400776181/2010.

Případným dárcům děkujeme a zveme všechny k návštěvě centra Barborka, kde se můžete přesvědčit o tom, že jste svůj příspěvek neinvestovali zbytečně.

Za kolektiv CDS Barborka,
Eva Urbanová