Po vyhodnocení naměřených hodnot také navrhnou vedení školy a obci, coby zřizovateli, nejoptimálnější varianty řešení  problému.

„Dobrá zpráva je, že se radon v naší škole nevyskytuje  v místech, kde se pohybují děti. V tomto směru si rodiče žáků nemusejí dělat žádné starosti. Zvýšené koncentrace radonu totiž byly zaznamenány jen v části školní budovy, a to v ředitelně, kanceláři školy a ve sborovně," uvedl místostarosta obce Marek Hanzlík.

Ten   očekává, že firma obci navrhne buď variantu rekuperace, jinými slovy technologii interní výměny vzduchu, nebo provedení několika vrtů pod objektem školy s následným odvětráváním přímo podloží. Nastíní také finanční náročnost.

„V každém případě půjdou veškeré náklady na obec. Peníze, které budou potřeba, musíme sehnat," konstatoval místostarosta Hanzlík a na otázku, je-li možné v této souvislosti čerpat nějakou dotaci, odpověděl, že ne.