Ke sportovnímu utkání se sešli zástupci celkem ze čtrnácti obcí.

Soutěžící museli prokázat všestrannou dovednost, a to hned v osmi disciplínách. Byl to například požární útok, střelba, disciplíny s tajemným názvem dřevíčkování, mlynaření, medobraní či vzájemný souboj s robotem.

První místo si odvezli ze soutěže v Oudoleni zástupci z Uhelné Příbrami, na druhém místě se umístil Sobíňov a na třetím místě skončili zástupci z Čečkovic.

Velmi zajímavou disciplínou byl například discgolf, který byl výhradně určen pro starosty zúčastněných obcí. V této disciplíně se nejvíce dařilo starostovi z Jitkova Petru Kubátovi.

Samozřejmě nechyběl ani bohatý kulturní program. Příští, tedy už jubilejní desátý ročník Podoubravského víceboje, se uskuteční v obci Sobíňov.