Kraj ocení i péči o kulturní dědictví. Do veřejného hlasování se v této kategorii probojovala obnova havlíčkobrodské Staré radnice, restaurování varhan v Krásné Hoře nebo postupná oprava a oživení kostela svatého Víta v zaniklé obci Zahrádka.

Seznam nominací mohou lidé najít na internetových stránkách kraje. Hlasovací lístky jsou také součástí březnového čísla noviny Kraje Vysočina. Přehled zajímavých aktivit, které v loňském roce veřejnost nejvíce zaujaly, je opravdu pestrý.

V anketě mohou lidé podpořit třeba Den otevřených ateliérů. Ten veřejnosti už po sedmé umožnil nahlédnout do uměleckých ateliérů a dílen po celé Vysočině. Díky tomu měli možnost seznámit se s umělci v jejich domácím prostředí a podívat se tak říkajíc pod pokličku jejich umění. Akci organizačně zaštiťuje havlíčkobrodské Muzeum Vysočiny. „Touto akcí chceme vyjádřit uznání, ocenit tvorbu a podpořit výtvarné umění a umělecké řemeslo v Kraji Vysočina. Jsme rádi, že výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupňují své ateliéry a návštěvníkům dávají možnost poznat proces tvorby jejich díla“, upřesnil ředitel Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Jiří Jedlička.

Součástí akce, které se v loňském roce zúčastnilo na dvě stovky tvůrců na zhruba sto šedesáti místech v celém regionu, jsou i nejrůznější doprovodné aktivity, vernisáže výstav, módní přehlídky nebo víkendové hudební programy. Sedmý ročník si nenechalo ujít více než 11 tisíc návštěvníků.

Do brodského Muzea Vysočiny míří i další nominace, která je věnovaná knize historika Michala Kampa s názvem Konec 2. Světové války na Havlíčkobrodsku. V současné době je celý náklad rozprodán.

Takto zahrádkáři slavili před pěti lety.
Dva spolky v Přibyslavi oslaví letos kulaté výročí

Důvodem, proč se milovníci knih z Havlíčkobrodska každoročně těší na podzim, je už tradiční Podzimní knižní veletrh. Loňský ročník byl rekordní co do počtu návštěvníků i vystavovatelů. Během dvou veletržních dnů ho navštívilo 17 tisíc lidí a mohli si vybírat z nabídky 179-ti vystavovatelů. I pro tuto akci mohou lidé hlasovat.

Tradicí se už staly také Staročeské Vánoce na Michalově statku. Muzeum návštěvníkům poodhaluje, jaký byl život v selské usedlosti, na jakých pokrmech si lidé o Vánocích pochutnávali nebo jak se topilo v dobových topeništích. Také Michalův statek se uchází o hlasy v anketě Zlatá jeřabina.

Sedmi želízky v ohni se Havlíčkobrodsko může pochlubit v kategorii Péče o kulturní dědictví. Nominaci získala postupná revitalizace židovského hřbitova v Habrech nebo Obnova budovy Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Rozsáhlé stavební práce na radnici probíhaly doslova od sklepa až po půdu. Práce na obnově Staré radnice začaly již v roce 2012 a město do nich investovalo 60 milionů korun. „Dům je vskutku impozantní a neobyčejný a z hlediska památkové péče i velmi cenný – bez příkras jej můžeme označit za jednu z nejcennějších brodských památek vůbec," uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

O Zlatou jeřabinu se uchází i postupná oprava a oživení kostela svatého Víta na Ledečsku. Kostel je poslední připomínkou existence městečka Zahrádka, které na březích řeky Želivky stávalo již ve středověku. V 70. letech minulého století ale muselo ustoupit vodní nádrži Švihov. Kostel jediný přežil, nejspíš jen díky neobvyklým nástěnným malbám, které byly nalezeny v presbytáři kostela. Malby, datované do 14. století, zobrazují členy panovnického rodu Přemyslovců. O záchranu kostela již několik let usiluje spolek Přátelé Zahrádky. Z památky by se mělo stát místo setkávání, pořádání koncertů, výstav a bohoslužeb s expozicí připomínající zdejší působení kněze Josefa Toufara, umučeného během komunistického režimu StB.

Pleas.
Jak jsme žili v Československu - Pleas

Do veřejného hlasování se dostala i další zajímavost. Zrestaurované varhany v kostele Narození svatého Jana Křtitele v Krásné Hoře. V loňském roce se unikátní varhany z roku 1715 po pětileté restaurátorské rekonstrukci opět vrátily do Krásné Hory a dočkaly se i slavnostního posvěcení. Jak prozradil starosta obce Václav Kadlec, varhany budou sloužit nejen při církevních obřadech, ale i při koncertech. „Chceme, aby tyto akce u nás měly nějakou tradici a aby se ze zvuku varhan mohla těšit i široká veřejnost," upřesnil Kadlec.

Zlatou jeřabinu za péči o kulturní dědictví může získat také restaurování mariánského sloupu na náměstí v Ledči nad Sázavou, celková obnova kapličky svaté Anny v Pohledu nebo restaurování křtitelnice v kostele Narození svatého Jana Křtitele v Přibyslavi.

Hlasovat do ankety Zlatá jeřabina je možné prostřednictvím elektronického formuláře na www.kr-vysocina.cz/pocinroku nebo prostřednictvím originálního hlasovacího lístku z březnových novin Kraj Vysočina. Slavnostní vyhlášení obou anket se uskuteční v červnu 2018 na Zámku v Kamenici nad Lipou.

Ivanka Devátá.
Herečka a spisovatelka Ivanka Devátá bude besedovat ve Ždírci