My jsme se rozhodli Vás o této skutečnosti informovat v rámci Dne Charity, který se slaví 27. září u příležitosti svátku sv. Vincence, patrona charitních zařízení.

15. – 17. srpna 2014 se konaly tradiční Neratovské poutní slavnosti a letos byly spojeny s oslavami 350 let založení diecéze a 20 let fungování Diecézní charity Hradec Králové.

Sobotní slavnostní mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebrovali biskup J. E. Mons. Jan Vokál společně s indickým arcibiskupem Most. Rev. Dr. Bernardem Morasem z Bangalore, Mons. Josefem Suchárem a kněžími královéhradecké diecéze. V jejím závěru předali biskupové ocenění charitním zaměstnancům za jejich obětavou práci pro nemocné a potřebné. Zlatým charitním křížem bylo oceněno šest a stříbrným třináct pracovnic. Z Oblastní charity Havlíčkův Brod Zlatý charitní kříž získala paní Stanislava Holendová a Stříbrný charitní kříž paní Jana Ptáčníková.

„Paní Stanislava Holendová je služebně nejstarší pracovnicí naší charity," představuje držitelku Zlatého charitního kříže ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anna Blažková.

„Od svého nástupu v roce 1992 ještě jako zaměstnanec České katolické charity pracovala jako zdravotní sestra Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby (CHOPS) v Havlíčkově Brodě a Světlé nad Sázavou. Od roku 1995 je vrchní sestrou. Během let se musela potýkat s počátečním nepochopením služby ze strany praktických lékařů a s personálními obtížemi, které každý nový projekt provázejí. Během své práce vrchní sestry se jí podařilo zavést služby CHOS do všech větších měst regionu (Ledeč nad Sázavou, Chotěboř, Přibyslav, Golčův Jeníkov). Pomohla vybudovat funkční síť pomoci rodinám, které se starají o své nemocné doma. Během let vybudovala stabilní tým sester, pro které je přirozenou autoritou a přitom ji mají velmi rády. Stála u zrodu a zavádění domácí hospicové péče v regionu a půjčovny kompenzačních pomůcek. Práci vždy zastávala spolehlivě, přesně, pečlivě a pro sestry v týmu je stále oporou a jistotou podpory," shrnuje kvality paní Holendové ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod, Anna Blažková.

„Paní Jana Ptáčníková je dlouholetou dobrovolnou pracovnicí charity, kdy se podílela na kulturních a společenských aktivitách charity i farnosti (plesy, dětské dny, karnevaly pro dospělé, v sále i na ledě). Po narození druhého dítěte založila spolu se svou kamarádkou z farnosti, paní Bouchalovou, Mateřské centrum Rolnička ve Světlé nad Sázavou. Toto mateřské centrum vedla první rok zcela dobrovolně a v následujících letech na DPP. Jako dobrovolník od počátku pomáhala organizovat Tříkrálovou sbírku ve Světlé nad Sázavu. Od roku 2005 již Tříkrálovou sbírku ve Světlé nad Sázavou plně organizuje jak po stránce administrativní, tak vlastní koledování. Tříkrálové koledy se společně s ní pravidelně účastní všech jejích pět dětí, které koledují téměř od narození. Paní Ptáčníková je velmi ochotná, obětavá a vždy se snaží najít cestu jak pomoci těm, kteří pomoc potřebují," popisuje zásluhy držitelky Stříbrného charitního kříže Anna Blažková.
(Částečně převzato z Charitních listů 9/2014).

Hana Fikarová