Setkání se koná od 19 hodin ve velkém sále havlíčkobrodského Skautklubu a vstupné na něj je dobrovolné.
Přednáška bude navíc obohacena zajímavými fotografiemi z vesmíru. Vůbec poprvé bude veřejnost seznámena s nejnovějšími poznatky, které Jiří Grynar získal koncem srpna tohoto roku na světovém astronomickém kongresu ve Vídni.

Jiří Grygar působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Celý život se věnuje popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než dvě stě odborných prací a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů. Známý je hlavně díky televiznímu pořadu Okna vesmíru dokořán.