Společně si u rozsvíceného stromečku na návsi zazpívali a podívali se na živý betlém.

„Účast byla veliká a pozitivní hodnocení též. Přípravám jsme věnovali hodně nápadů, úsilí a času. Živý betlém byl se vším všudy. Až na Ježíška – toho nám nahradila panenka asi 40 let stará.Sbor zpěváčků byl složen z místních dětí a betlém z bezděkovských občanů. Rádi bychom poděkovali obci Bezděkov za podporu, i panu Veselému z hotelu Vysočina v Chotěboři a také všem, kteří nám umožnili umístit pozvánky na akci na úřední desku, za výlohu nebo i na nástěnku. Bez podpory všech, co se na akci podíleli, bychom se neobešli, těm patří také velký dík. Byl to kouzelný podvečer a snad ne poslední," uvedla za pořadatele Pavlína Culková.