Díky tomu tak mohl místo prozkoumat archeolog a další odborníci, aby zjistili, proč „zázračný" pramen pod kaplí loni dočasně zmizel. Kvůli průzkumu bylo třeba z kaple sv. Anny nejdřív odstranit zděný kamenný oltář s kasičkou o váze několika set kilo, neboť vodní šachta hluboká více než dva metry, kudy léčivý pramen přitéká, se nachází přímo pod ním.

Pramen zmizel loni

Voda pod kaplí sv. Anny začala mizet loni v létě, ale ani po zimě bohaté na sníh se stav moc nezlepšil. „Něco takového celý život nepamatuji, voda tu tekla vždycky," povzdechla si Marie Sobotková, která se narodila v nedaleké hájence a na průzkum zázračného pramene se přišla podívat. „Voda nyní teče ale jen střídavě a úzkým pramenem," popsal situaci starosta Pohledu Milan Klement.

Do hloubi vodní šachty nahlédli za pomoci moderní 3D technologie odborníci z pražské firmy Natawarde. „O problému s mizející vodou v Pohledu jsme se dočetli v novinách, zaujalo nás to, a nabídli jsme se, že šachtu prozkoumáme," prozradil za firmu Natawarde Jakub Karaffa a popsal, jak jejich technologie funguje.

Skener prohlédne celý prostor šachty pod kaplí. Záznam ze skeneru pak odborníci vyhodnotí, vytvoří model pro další využití a založí do archivu. Důležité je, že podle Karaffy skener nezjistil žádnou zásadní překážku, která by vodě v toku bránila. „Ukázalo se, že se jedná o šachtu ve tvaru šestihranu s protékajícím živým pramenem. Neobjevili jsme žádnou jímku, kde by se voda mohla shromažďovat, ale také nic, co by v toku bránilo," potvrdil přítomný archeolog Aleš Knápek z havlíčkobrodského muzea. Vodní šachta pod kaplí je vyložena kameny, ráno v ní byl asi metr vody. Ústí do ní několik trubek.

Podle starosty obce Pohled Milana Klementa teď hasiči vodní šachtu s vybetonovaným dnem pořádně vyčistí a společně s havlíčkobrodským vikariátem počkají na závěry ze skeneru. „Je možné, že úbytek vody zřejmě opravdu souvisí se suchem, které u nás panovalo poslední dva roky," podotkl vikář Pavel Hroznata Adamec. Nebylo by to zřejmě nic divného, protože hladina podzemní vody u nás v posledních dvou letech razantně poklesla. U Pohledu vyschl i rybníček, který byl vždy plný vody.

Pramen pod kaplí v areálu u svaté Anny v Pohledu, jak napsal Havlíčkobrodský deník, přestal téct loni v srpnu. Během pár dní rychle slábl, až nakonec voda z kohoutků přestala téct úplně. Stalo se tak vůbec poprvé po dlouhých 130 letech. Samotný pramen pod kaplí sv. Anny má na starosti obec Pohled, rezervoár se ale nachází pod kaplí, která je majetkem církve.

Navíc je kaple památkově chráněná, takže případné zásahy musí povolit památkový ústav a na veškeré práce musí dohlížet archeolog.
Do rezervoáru pod kaplí nikdo nevstoupil celé desítky let. Jenom Marie Sobotková z pohledské hájenky, které je dnes kolem sedmdesáti, tvrdí, že pamatuje, že v době, kdy jí bylo asi pět let, se v kapli sv. Anny pracovalo a rezervoár byl otevřený. Vodu z pohledského slabě radioaktivního sirnato-železitého pramene tady lidé čepovali od poloviny 18. století. Traduje se, že má léčivé účinky.

Pohled a jeho údajně zázračný pramen se proto v minulosti stal cílem mnoha poutníků, kteří sem přicházeli po tisících.¨