Novinkou je především tříletá lhůta, po kterou musejí města a obce nálezy uchovávat. Zejména pro malé obce to může být problém. Často totiž nemají vhodné prostory.

Tuto skutečnost potvrdili i starostové obcí Maleč a Rozsochatec. „Doufáme, že lidé nebudou tolik ztrácet věci. Máme k dispozici nějaké prostory v suterénu zdravotního střediska a hasičárny, ale pokud se nahromadí více věcí najednou, může to být velký problém," uvedl starosta Malče Karel Musílek. Ten dodal, že mezi nejčastější věci, které uchovávají, patří především drobné předměty, jako jsou klíče nebo peněženky.

Obdobný problém řeší i Jaroslav Krédl, starosta Rozsochatce. „Místa máme málo, ale naštěstí lidé nosí ztracené věci velmi sporadicky.

Aktuálně tu máme jen pár klíčů," řekl Krédl.

Seznam věcí pravidelně zveřejňují

Obě zmíněné obce seznam nalezených věcí zveřejňují na svých internetových stránkách a veřejné vývěsce. „V případě, že někdo pozná svoji ztracenou věc, tak mu ji samozřejmě vydáme zpět," podotkl Krédl.

Podle občanského zákoníku nepřijde zkrátka ani nálezce. Toho čeká odměna ve výši deseti procent z ceny vráceného předmětu. Peníze mu vyplatí buď šťastný majitel, nebo obec. Ta jen v případě, že se majitel nepřihlásí.

„Nálezné však nově můžeme vyplatit až po uplynutí tří let, kdy vyprší lhůta. Pak si nálezce může vybrat. Buď si věc nechá, nebo mu zaplatíme nálezné," vysvětlil Václav Stejskal, tajemník městského úřadu Havlíčkův Brod. Ten však dodal, že věc musí vždy nejprve nechat odborně ocenit a následně se určuje nálezné.

A co se může stát, když naleznete na ulici nějakou věc a neodevzdáte ji na nejbližším úřadě? „Pokud si někdo přisvojí cizí věc, kterou nalezne, dopouští se protiprávního jednání. Kvalifikace záleží na konkrétních okolnostech případu. Pokud je hodnota věci vyšší než pět tisíc korun, dopouští se trestného činu zatajení věci. Naopak, pokud je hodnota věci nižší, jedná se o přestupek proti majetku," vysvětlila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Ta podotkla, že v podobných případech by se pachatel mohl dopustit také trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Především pak v případě, že je součástí nalezené věci platební karta, kterou nálezce neoprávněně přechovává nebo jinak zneužije.

Pokud jde o kapacitu skladů, tak v Havlíčkově Brodě jsou uložiště naddimenzována. „Využíváme prostory v nově vybudované spisovně na letišti a také sklepy pod radnicí. Z valné většiny nám ztracené předměty nosí Městská Policie a nejčastěji to jsou mobilní telefony, peněženky nebo klíče," prozradil Stejskal. Ten dodal, že největší raritou byla motorka, kterou někdo ztratil.

Naopak asi nejkurióznější věc měli uloženou na radnici v Chotěboři. „Nějaký bezdomovec si své tašky s oblečením zapomněl v místním obchodě. Prodavačka nám věci předala, ale bylo velmi těžké dotyčného vyhledat. Nakonec si však asi vzpomněl, kde je nechal a přišel si je na sekretariát starosty vyzvednout," uvedl Milan Linhart, tajemník městského úřadu.

Dostatečné prostory mají i ve Světlé nad Sázavou, kde všechny nalezené věci uskladňují v budově úřadu. „Dosud jsme nezaznamenali nějaké větší kapacitní nedostatky. Problém by mohl nastat v případě, že by se například sešlo více větších věcí najednou, jako jsou třeba jízdní kola," uzavřel Jiří Moučka, tajemník městského úřadu.