Pořadatelé z obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina přicházejí v roce 2015 s novinkou. K pěti skupinám, do kterých jsou účastníci během celého týdne rozděleni (Tisk, Web, Rádio, Televize a Marketing a PR), se nově připojí skupina Foto, která bude zaměřená na zájemce o fotografii.

„V prvním roce chceme nabídnout čtyřem až šesti účastníkům možnost vzdělávat se také v oblasti fotografie. Model skupiny bude obdobný, jako je tomu u ostatních pěti, ve kterých se mladí lidé zabývají dopoledne praktickými a teoretickými znalostmi a dovednostmi," vysvětluje Milan Pilař, předseda správní rady Centrum Vysočina, o. p. s. Stejně tak povedou účastníky ve workshopech odborníci na různé typy fotografie. „Chceme se věnovat dokumentární, reportážní, sportovní i umělecké fotografii. Současně budou účastníci zajišťovat také fotodokumentaci celé akce," dodává Jaroslav Loskot, který novou skupinu povede jako hlavní lektor.

Jedenáctý ročník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského opět nabídne zajímavé hosty, se kterými se budou moct setkat nejen účastníci, ale také veřejnost nejen z Vysočiny. „V tuto chvíli můžeme prozradit, že jsme předběžně domluveni na účasti historičky Mary Heimann z Glasgow University, spisovatelky a novinářky Radka Denemarkové, novinářky a spisovatelky Mileny Štráfeldové a jednáme s dalšími hosty ze zemí střední Evropy," doplnil Ondřej Rázl, místopředseda správní rady a další z členů přípravného týmu.

Hlavní téma: česko-polské vztahy

Jedenáctý ročník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského se v Havlíčkově Brodě uskuteční od 16. do 23. srpna 2015 a jeho hlavním tématem budou vedle historie, kultury a současnosti střední Evropy především česko-polské vztahy.

Zájemci najdou aktuální informace o letní škole na: www.letnizurnalistickaskola.cz, kde se mohou také přihlásit.Hlavními partnery týdenní školy v Havlíčkově Brodě jsou: nadace Friedrich Ebert Stiftung, Rakouské kulturní fórum v Praze, Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze, Zastoupení Evropské komise v Praze, Polský institut v Praze, Slovenský institut v Praze a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Česko-polské fórum, Americké centrum v Praze a Velvyslanectví USA v Praze. Mediálními partnery akce jsou online deník Česká televize, Český rozhlas a Lidové noviny.Regionálními partnery Deník, Český rozhlas Region, Jihlavské listy, online deník Vysočina-news.cz a televize HBin.Dalšími partnery akce jsou město Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, nakladatelství Fragment, Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., společnost Amylon, a. s., a reklamní společnost Pross, s. r. o.

Milan Pilař