Založení předcházelo roční působení pobočky v Havlíčkově Brodě. Vedoucím pobočky a později ředitelem se stal Karel Čížek, který řídí školu dodnes.

Ohlédneme-li se zpět, nelze než poděkovat desítkám rodičů našich žáků, kteří pomáhali s přestavbou zchátralé budovy do podoby, aby bylo možné zahájit provoz. Za uplynulých 40 let se výuka rozrostla z původních 132 žáků pouze hudebního oboru na současných 473, včetně pobočky v Golčově Jeníkově. Dnes na škole působí 18 učitelů, vyučuje se obor hudební, který navštěvuje 291 žáků v předmětech hry na klavír, kytaru, všechny dechové nástroje, akordeon, housle, bicí, el. klávesy a zpěv. Výtvarný obor navštěvuje 164 žáků a literárně dramatický obor 18 žáků.

Učitelé se svými žáky pravidelně připravovali a připravují řadu veřejných koncertů nejen ve Světlé, ale i v dalších městech. Například každoroční výměnné koncerty se ZUŠ V. Kaprálové v Brně, na kterém se prezentují nejlepší žáci školy. Značných úspěchů dosahují žáci hudebního oboru v soutěžích ZUŠ. Rovněž žáci výtvarného oboru a literárně dramatického oboru v soutěžích vždy obsazují přední místa. Loutkářský soubor pod vedením Ivany Měkotové vystupoval na scénách jako je mezinárodní festival Loutkářská Chrudim, divadlo Semafor, divadlo Drak Hradec Králové, Laedeburské zahrady… Žáci vždy reprezentovali nejen školu, ale i město na přehlídkách celostátního charakteru vždy s výborným výsledkem. Jsme pyšní na výtvarný obor pod vedením Ivany Těsnohlídkové. Ta se svými žáky uskutečnila řadu výstav a rovněž se účastnila přehlídek vždy s velkým úspěchem. Výborné byly i kalendáře, které vytvořili žáci výtvarného oboru. V prosinci 2000 byla vydána knížka Cesty a cestičky, jejímž obsahem jsou literární práce a kresby žáků.

Vážíme si toho, že značné množství žáků bylo přijato na střední a vysoké školy uměleckého zaměření – 58 žáků na výtvarné školy a 28 žáků na konzervatoře a pedagogické školy se zaměřením na hudební výchovu.

Secký, Šoposká…

Mezi nejúspěšnější absolventy školy patří například Vladimír Secký, který je členem orchestru, jenž doprovází Karla Gotta a další zpěváky. Marika Šoposká, naše filmová herečka, Petr Saidl, jeden z nejvýznamnějších kytaristů a další, kteří dnes působí jako umělečtí pedagogové na různých školách, nebo jsou členy hudebních těles.

Musím vzpomenout založení Kruhu přátel hudby v roce 1975, na kterém se škola podílela výběrem umělců, kteří ve Světlé koncertovali. O tom, že se sem rádi vraceli, svědčí například rozhovor s médii violoncellisty pana Kohouta ze Smetanova kvarteta, který řekl po návratu z Japonska, že se již těšili na posluchače doma a především na obecenstvo ve Světlé.

1. prosince 1978 byl při škole založen pěvecký smíšený sbor, jehož sbormistrem se stala Květa Rajdlová. Po jejím odchodu se funkce sbormistra ujal Milan Bohanes, který navrhl sboru jméno Gaudeamus. V roce 1990 jsme založili komorní orchestr Region, jehož prvním dirigentem se stal Josef Staněk..

Jednou z nejúspěšnějších akcí školy byla výstava prací žáků výtvarného oboru, která se uskutečnila v dubnu 1991 v holandském Haarlemu a z jejíhož výtěžku byl financován zájezd tanečního orchestru pod vedením Vladimíra Huška a pěveckého sboru pod vedením Milana Bohanese. Koncert se uskutečnil v říjnu 1991 rovněž v Haarlemu a setkal se s obrovským úspěchem.

V letošním roce působí na škole řada žákovských souborů. Dechový orchestr byl založen v roce 1977 a jeho prvním vedoucím byl Vladimír Hušek, dnes je jím Ján Vajo. V roce 1979 byl založen taneční orchestr. Prvním dirigentem byl Vladimír Hušek, dnes jej řídí Vít Vodrážka. Dále na škole působí pěvecký sbor Cantica – sbormistrem je Daniela Hamaričová. Kytarový soubor Vánek vede Luboš Janů a kytarový septet Jiří Vencovský. Před dvěma roky byl založen smyčcový soubor pod vedením Jána Vajo.

Jak je patrno z výše uvedeného přehledu, škola měla vždy jasnou koncepci svého rozvoje, postavenou na vzájemném přátelství všech zaměstnanců a snaze vzájemně si pomáhat ve výuce. Všem učitelům i provozním zaměstnancům, kteří na škole za uplynulých 40 let působili, a je jich celkem přes 80, patří poděkování za odvedenou práci.

Karel Čížek, ředitel školy